torsdag, 19 mars 2020 10:56

Ringeriksbanen skyves ut i tid

Skrevet av
Ingen vei - intet kryss Ingen vei - intet kryss Tegning: Bane Nor

I tilknytning til nasjonal transportplan 2022-2033 har Jernbanedirektoratet og Bane Nor tatt for seg prioriteringer i jernbanesektoren.

Vi har sakset litt fra denne rapporten:

.."Sammenlignet med ambisjoner for realisering av nytt togtilbud i NTP 2018–2029, vil den tekniske rammen først og fremst føre til at noe av tilbudsutviklingen skyves ut i tid. Dette gjelder eksempelvis
for Indre InterCity Dovre- og Østfoldbanen, samt for Ringeriksbanen.


Reisetidsinnkorting Oslo–Bergen og effektivt kollektivtilbud til Ringeriksregionen

I første seksårsperiode prioriteres kortere kjøretid Oslo–Hønefoss–Bergen ved oppstart av Ringeriksbanen, i begge rammer. Reisetidsreduksjonen som følger av en ny forbindelse mellom Oslo og Hønefoss vil ha stor effekt for togets markedsandel på de lange reisene mellom Oslo og Bergen, og også gjøre det mulig å øke antallet avganger uten at materiellbehovet øker."

Når planleggerne her snakker om "første seksårsperiode", regner de fra 2022. Det betyr innen 2028.