Oppdatert 30.03.2017

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

390 meter ned i fjellet

I forbindelse med fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 utfører Norges Geotekniske Institutt (NGI) grunnundersøkelser i form av kjerneboringer i fjell for oppdragsgiver Bane Nor.
For å kjøle ned diamantborekronen når denne skjærer seg ned i fjellet, benytter man ca 10-20.000 liter vann om dagen. Dette tar med seg finkornet steinmateriale i en total størrelsesorden 1-2 kubikkmeter. Nå søkes Hole kommune om tillatelse til virksomheten.

Vi vil snakke mer om døden

Stadig flere ønsker å snakke mer åpent om døden, men mangler trening. En av tre ønsker større åpenhet – en økning på 33 prosent på to år.

Nabobil.no får med seg NAF på laget

Nabobil.no har inngått et eksklusivt samarbeid med NAF. Samarbeidet innebærer at over en halv million bileiere vil kunne høste fordeler på leie og utleie av privatbil på delingsplattformen Nabobil.no

Fortsatt FM i minst 5 år

Ikke kast den gamle FM-radioen. I minst 5 år framover vil du kunne  lytte både til Radio Metro Ringerike og RiksNettRadio Hole-Ringerike.
Dette er informasjon som ofte kommer i skyggen av DAB-fantastenes markedsføring!

Vi blir kjønnsløse

Fordi Norge rundt 2040 går tom for nye fødselsnumre sender Finansdepartementet forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer) på høring. Departementet foreslår å videreføre dagens ordning men ta bort opplysninger om kjønn og endre kontrollnummeret.

HSN får 4,5mill

I høst starter den nye femårige lærerutdanningen over hele landet. For å bidra til å dekke kostnader til overgangen til master, får høyskolene og universitetene som har grunnskolelærerutdanning 41,5 millioner kroner.

Rettssak på vent

Partene har avtalt en stans i rettsaken «naboene» vs staten i saken om plassering av et minnested på Sørbråten.

Abbonér på denne nyhetsmatingen