torsdag, 28 april 2016 11:03

Her skal banen gå

Skrevet av
Siste strekning er nå på plass Siste strekning er nå på plass

Regjeringen har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å fortsette med full framdrift i planlegging og senare bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet  går inn for å legge Helgelandsmolinja til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike. Med dette er traséen for hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss avklart.

- Dette er en viktig avklaring for å sikre gjennomføringen av prosjektet. Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vi vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med en avklart trasé er grunnlaget lagt for en effektiv og forutsigbar planprosess. I det videre arbeidet med reguleringsplanen vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

Forprosjekt som grunnlag for avgjørelse om trasé
Samferdselsdepartementet ba 30. august 2015 etatene Jernbaneverket og Statens vegvesen om å starte formell planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta ble etatene bedt om å gjennomføre et forprosjekt for å se nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud.

Helgelandsmolinja gir lavest kostnader av de tre alternativene som ble vurdert.

Der er lagt opp til en samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Vålerenga ydmyket serieleder Oilers

04-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Vålerenga knuste serieleder Stavanger Oilers 6-1 på hjemmebane lørdag. Steffen Thoresen spilte sin 914. kamp i norsk eliteserie da Manglerud Star tapte klart.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

04-02-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

Her er de ferske eiendomsoverdragelsene fra den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Storhamar dominerte mot Stavanger Oilers – Stjernen med maktdemonstrasjon

03-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det ble en fest for hjemmefansen da Storhamar slo Stavanger Oilers på egen is i eliteserien ishockey. Stjernen ydmyket Frisk Asker i en målfest.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

03-02-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

E16 mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger på ubestemt tid etter at et kjøretøy kjørte inn i en gangbru. Det er ikke meldt om personskader.

Les mer i RingeriksAvisa