onsdag, 02 november 2016 14:50

Ringeriksbane og E16 – arbeid med økologisk kompensasjon

Skrevet av
I dette området kommer banen I dette området kommer banen Foto: NITAR / Frank Tverran

I fjor ga regjeringen grønt lys for å sette i gang et av Norges største samferdselsprosjekt. Utbyggingen av E16 og nybygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er svært ambisiøs, både i forhold til tidsplan og tekniske løsninger. Tiltaket er organisert som et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen og blir regulert i en statlig plan. Valgt trasé og krav til linjeføring gjør at vei og bane vil få en forholdsvis stiv kurvatur uten alt for store muligheter til å svinge utenom verdifulle arealer som det er mange av gjennom Hole og fram til Hønefoss.

Den største påvirkningen vil skje i Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, men også i Oslofeltets særegne kalk-relaterte naturtyper og ikke minst årtusen gamle landbruksarealer og kulturlandskap. De største naturverdiene er knyttet til den meandrerende Storelva og dens deltaområde med en rekke ulike naturtyper. Området er av nasjonal og internasjonal verdi. Deler av våtmarksområdene er vernet og har status som Ramsarområde etter den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsar konvensjonen. Utbyggingen vil utløse krav om økologisk kompensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven, og Fylkesmannen i Buskerud har fått i oppdrag av Klima- og miljøverndepartementet å lede dette arbeidet på vegne av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både metoden og kravet om økologisk kompensasjon er forholdsvis nytt i Norge. Arbeidet blir dermed ansett som et pilotprosjekt som skal øke kunnskapsgrunnlaget om prosess og metodikk for framtidig arbeid på dette området. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra miljø- og samferdselsmyndigheter jobber for å identifisere mulige kompensasjonsareal og -prosjekter.

Dette kan munne ut i at nytt våtmarksareal sikres gjennom vern eller restaurering og nyskaping av våtmark. Det vil også bli lagt spesielt vekt på en ryddig, åpen og løsningsorientert dialog med grunneiere og andre berørte parter når det gjelder ev nytt vern som følge av utbyggingsprosjektet. Arbeidet med økologisk kompensasjon er en følge av utbyggingsprosjektet og i første omgang utbyggers ansvar. Dermed er det også naturlig at fremdriften i dette arbeidet er koblet tett til tidsplanen for utbyggingsprosjektet frem mot byggestart. Det jobbes for at en ny verneplan kommer på høring samtidig med reguleringsplanen til Ringeriksbane og E16 høsten 2017. Fylkesmannen har ansatt en prosjektkoordinator i midlertidig stilling som leder arbeidet fra Fylkesmannens side.

 

nordre tyrifjorden
Parti fra nordre Tyrifjorden (Foto: NITAR/Frank Tverran)

Sist redigert onsdag, 02 november 2016 15:28

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Vålerenga ydmyket serieleder Oilers

04-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Vålerenga knuste serieleder Stavanger Oilers 6-1 på hjemmebane lørdag. Steffen Thoresen spilte sin 914. kamp i norsk eliteserie da Manglerud Star tapte klart.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

04-02-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

Her er de ferske eiendomsoverdragelsene fra den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Storhamar dominerte mot Stavanger Oilers – Stjernen med maktdemonstrasjon

03-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det ble en fest for hjemmefansen da Storhamar slo Stavanger Oilers på egen is i eliteserien ishockey. Stjernen ydmyket Frisk Asker i en målfest.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

03-02-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

E16 mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger på ubestemt tid etter at et kjøretøy kjørte inn i en gangbru. Det er ikke meldt om personskader.

Les mer i RingeriksAvisa