Oppdatert 27.05.2018

Friske vyer for Sundvollen!

Friske vyer for Sundvollen! Illustrasjon: Norconsult

Tre konsulentteam har utarbeidet uavhengige mulighetsstudier for hvordan tettstedet Sundvollen kan utvikles. Disse tre forslagene ble presentert onsdag 29. mars på Hole herredshus.

nye sundvollen2
Lars Haukeland, LPO arkitekter, Carl-Frederic Salicath, Rejlers Norge og Christoffer Evju, Norconsult (Foto: Rasmus Lindberg)

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 planlegger en stasjon på Sundvollen. For å kunne legge et godt grunnlag for attraktiv tettstedsutvikling, som også styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen rundt nye Sundvollen stasjon, gjennomfører Bane NOR en mulighetsstudie for Sundvollen. Dette skjer i samarbeid med ROM eiendom, Hole kommune, Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommune.

Innspill i mulighetsstudien kom fra Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema. Og her er noen av visjonene:

-Stasjonsbyen Sundvollen skal bygges opp rundt jernbanestasjonen og Kroksundet, med jernbanestasjonen og "Jernbanekaia" som "strøket" i byen. De to hovedkanalene "Jernbanekanalen" og "Kleivakanalen" bringer Kroksundet inn i sentrumskjernen og feirer vannet. Dagens fjordkant med verdifullt biologisk mangfold bevares og tilrettelegges med turveier. "Kleivparken" ved Kleivbekkens os etableres som sentrumspark på Sundvollen. Det nye fjorbadet "Tyribadet" blir en attraksjon ved Tyrifjorden.

Og det monner bra, når vi ser hvilke utbygginger man tenker seg: 6000 nye innbyggere i 3000 nye boenheter, 260.000 m2 nye boliger og 46.000 m2 til næringsvirksomhet og offentlig administrasjon.

nye sundvollen4
Hole-ordfører Per Berger (til høyre) blir informert om LPOs forslag av Lars Haukeland (Foto: Rasmus Lindberg)

nye sundvollen3
Forstørrelse av skisseforslaget fra LPO

 

 

Sist redigertonsdag, 29 mars 2017 12:08
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20