mandag, 08 oktober 2018 11:40

Ingen byggepenger til Ringeriksbanen

Skrevet av
Ingen byggepenger til Ringeriksbanen Foto: Frank Tverran

"Det foreslås 1 016 mill. kr til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss, med sikte på mulig byggestart i 2022."

Sitatet er klippet ut fra avsnittet som heter IC Ringeriksbanen under "Store prosjekter" under "Nærmere om investeringsprogrammet" i Samferdselsdepartementets budsjett for 2019.

Men i en pressemelding samme dag står det: "Med dette tar vi sikte på å starte bygginga av Ringeriksbanen i 2021".

Det er ikke gitt penger til selve byggingen, men det er fordi byggestart i følge proposisjonen ikke blir før i 2022 (2021?), og da er det litt tidlig å gi penger til det allerede nå.

Fellesprosjektet består av hele Ringeriksbanen fra Jong vest for Sandvika til Hønefoss og E16 på strekningen Høgkastet–Hønefoss. Reguleringsplanarbeidet gjennomføres som et felles prosjekt med Statens vegvesen.

Den nye jernbanen går i tunnel fra Jong i Sandvika til Sundvollen, med felles trasé for vei og bane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Budsjettforslaget inkluderer hele fellesprosjektets planaktivitet, både for vei og bane, uten merverdiavgift.