Oppdatert 29.04.2017

Friske vyer for Sundvollen!

Tre konsulentteam har utarbeidet uavhengige mulighetsstudier for hvordan tettstedet Sundvollen kan utvikles. Disse tre forslagene ble presentert onsdag 29. mars på Hole herredshus.

  • Publisert i Nyheter

Er NVE fullstendig overkjørt?

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er svært kritiske i sitt innspill til Jernbaneverkets planer for Ringeriksbanen/E16 mellom Høgkastet og Hønefoss.

  • Publisert i Nyheter

Planprogram for Ringeriksbanen og E16 på høring

Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 legges nå ut til høring. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til. Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017.

  • Publisert i Nyheter

Ringeriksbane og E16 – arbeid med økologisk kompensasjon

I fjor ga regjeringen grønt lys for å sette i gang et av Norges største samferdselsprosjekt. Utbyggingen av E16 og nybygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er svært ambisiøs, både i forhold til tidsplan og tekniske løsninger. Tiltaket er organisert som et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen og blir regulert i en statlig plan. Valgt trasé og krav til linjeføring gjør at vei og bane vil få en forholdsvis stiv kurvatur uten alt for store muligheter til å svinge utenom verdifulle arealer som det er mange av gjennom Hole og fram til Hønefoss.

  • Publisert i Nyheter
Abbonér på denne nyhetsmatingen