tirsdag, 15 august 2017 15:44

Anbefalt trasé for bane og vei

Skrevet av
Anbefalt trasé for bane og vei Kartillustrasjon: Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine, OSM, Geodata AS, NAA

Et elektronisk kart som viser planvarslingsområdet og anbefalt trasé for nye E16 og Ringeriksbanen er nå utarbeidet.

Traseen som er vist i kartet er en anbefalt trasé og ikke den endelige plasseringen av Ringeriksbanen og E16 fra Høgkastet til Hønefoss. Først når reguleringsplanen er vedtatt vår/sommer 2018 vil det være avklart hvilke arealer som blir berørt av byggingen av vei og bane.

Lenke til elektronisk kart.

Klikk deg inn på kartet og forstørr den delen av strekning som du ønsker mer informasjon om.