tirsdag, 15 august 2017 11:32

Kr 500 pr time for renhold?

Skrevet av

Vi vil ikke betale riktig pris for håndverker- og renholdstjenester. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov i forbindelse med lanseringen av boken «Det mørke arbeidslivet».

Det arbeidsgiverforeningen Virke regner som laveste hvite timesbetaling for rengjøringstjenester er 500 kr. Bare to prosent av østlendingene er villige til å betale dette, mens seks prosent av resten av befolkningen er villige til å betale riktig pris.

Den nye boken «Det mørke arbeidslivet» som er skrevet av blant andre journalist Torgny Hasås, belyser et stadig mørkere norsk arbeidsliv. Systematikk i trygdesvindel, fiktiv fakturering, falske identiteter, gjeldsslaveri og menneskeslaveri blir i stadig økende grad en del av norsk arbeidsliv. Undersøkelsen, som er gjennomført i forbindelse med boklanseringen den 17. august, viser et gap mellom nordmenns holdninger og handlinger.

— Undersøkelsen viser at det er en stor andel nordmenn som synes det er greit å kjøpe arbeidstjenester svart. Holdningene som avdekkes i undersøkelsen, sammen med strukturene i arbeidslivet som vi presenterer i boka, viser at det mørke arbeidslivet stadig får bedre vilkår for å bre seg, slår Torgny Hasås, redaktør og forfatter av «Et mørkt arbeidsliv», fast.

Positive til svart arbeid

Mens omtrent hver tredje østlending mener det er greit å kjøpe arbeidstjenester svart som privatperson, mener kun seks prosent av dem at dette er greit som bedrift. Det er i størst grad den yngste aldersgruppen og de med lavest inntekt som er positive til å kjøpe tjenester svart som privatperson.

Samtidig mener over halvparten av de på Østlandet at renholdsarbeidere som tar oppdrag fra privatpersoner bør lønnes med 200 kroner eller mindre. Dette er 300 kroner under nivået arbeidsgiverforeningen Virke anser som den minste betalingen for rengjøringstjenester. Betalingen skal også dekke sykelønn, feriepenger, arbeidstøy, pensjon, administrasjonsutgifter, vaskemidler, verktøy og transport. I gjennomsnitt mener nordmenn at vanlige service- og håndverkstjenester som snekker, rørlegger, elektriker, maler, gartner og renholdsarbeid bør lønnes med 300 kroner i timen dersom de jobber for privatpersoner, og 400 kroner dersom det er for næringslivet.

— Vi ser et sprik i hva folk anser som korrekt timelønn i ulike bransjer. Folk virker å ville betale mer for tjenester de absolutt ikke kan klare selv. Folk mener for eksempel at korrekt timelønn for tjenester som renhold, hagearbeid og maling bør være lavere enn det snekkere, rørleggere og elektrikere fortjener, fortsetter Hasås.

Greit å særbehandle utlendinger

Undersøkelsen viser videre at hver tredje østlending mener det er greit at utenlandske arbeidere ikke får samme vilkår som norske. Sammenlignet med resten av landet er det flest østlendinger som synes dette er greit; i resten av Norge sier en av fire seg enige i påstanden, mot en av tre på Østlandet. Det er særlig menn som mener at dette er greit; en av tre menn støtter påstanden, mot en av fem kvinner.

— Det kan virke som om de fleste ikke tenker over konsekvensene ved svart arbeid. Problemet med svart arbeid rammer først og fremst de som sliter med å tjene nok til livsopphold, men fører også til at fellesskapet ikke får nok inntekter til å opprettholde gode velferdsordninger for alle, konkluderer Hasås.

Og hvem er det som har ansvaret for å løse problemene rundt svart arbeid, ifølge undersøkelsen? Det er først og fremst myndighetene og de som kjøper svart arbeid, mener en av tre østlendinger.

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa