tirsdag, 05 september 2017 19:38

Fastsetter planprogram for Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
Fastsetter planprogram for Ringeriksbanen og E16 Foto: Frank Tverran

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en pressemelding 5. september kunngjort at de har fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Planprogrammet gir føringer for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen for prosjektet. – Vi holder god fremdrift i planleggingen av et svært viktige samferdselsprosjekt for hovedstadsregionen og for landet, i tråd med regjeringens ambisjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen besluttet i august 2015 at den videre planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linja over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

På bakgrunn av disse avklaringene ble arbeidet med den statlige reguleringsplanen startet opp høsten 2016. Et planprogram var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og deretter har Bane NOR vurdert og innarbeidet høringsuttalelsene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt planprogrammet.

– Planprogrammet er et viktig dokument som avklarer hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvordan lokal medvirkning skal foregå. Jeg legger til grunn at den videre planleggingen vil skje i nær dialog med de berørte kommunene og med sentrale statlige aktører, sier Sanner.

Planarbeidet berører områder med svært store natur- og miljøverdier. I det videre planarbeidet vil det bli lagt vekt på å finne fram til relevante avbøtende og kompenserende tiltak for naturmangfold, flomsikring og jordvern. Som en del av dette vil det blant annet bli utredet lang bro for kryssing av Storelva og Mælingen.

Stasjon på Avtjerna?

Et spørsmål som fortsatt er uavklart, er om Ringeriksbanen skal planlegges med en kort dagsone i området Rustan/Avtjerna i Bærum. Dette vurderes som en forutsetning for at det senere skal kunne være mulig å etablere en stasjon på Avtjerna. I behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 ba Stortinget om at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna, slik at Ringeriksbanen utvikles for å ivareta regionens fremtidige behov.

En nærmere vurdering av dette spørsmålet vil foreligge senere i høst. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet vil da ta stilling til om den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal omfatte løsninger som gjør det mulig med en fremtidig stasjon ved Avtjerna.

–  Jeg holder muligheten for en dagsone ved Avtjerna åpen, og ser frem til vurderingen fra Jernbanedirektoratet, sier Sanner.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Mann filmet kvinner på toalett på utested

04-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha snikfilmet en rekke kvinner som gikk på toalettet på et utested i Oslo.

Les mer i RingeriksAvisa

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

03-12-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

31.000 personer kan stå uten gyldig førerkort fra nyttår

31.899 personer har ennå ikke fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Fra årsskiftet er ikke disse førerkortene gyldige lenger.

Les mer i RingeriksAvisa

Bensinstasjon ranet

03-12-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Flere gjerningspersoner ranet en Circle K-stasjon på Tunga i Trondheim natt til lørdag.

Les mer i RingeriksAvisa