Oppdatert 26.05.2018

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

I søknaden skriver kommunen at Slettås-flokken har oppholdt seg i området over tid og er lite sky, at ulvene gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og tett inntil bebyggelse og dette oppleves som utrygt for lokalbefolkningen.

Flere av ulvene i Slettås-reviret er forvaltningsmerket i vinter (lenke til sak om merking). Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har vært ute og sporet ulvene ved flere anledninger de siste ukene, både basert på GPS-data og innmeldte sporobservasjoner.
Nærgående på natten

Dataene bekrefter det som er kjent fra tidligere års feltundersøkelser: At ulvene stort sett oppholder seg i skog men at de tidvis kan bevege seg nært, eller gjennom, gårdstun og annen bebyggelse.

De fleste tilfellene hvor ulvene har opptrådt nær bebyggelse har skjedd på sent kveld, natt eller tidlig morgen. Ulvenes nærvær oppdages derfor normalt i ettertid ved sporobservasjoner, og synsobservasjoner av ulvene er langt mer sjeldent.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20