Oppdatert 26.05.2018

Operativt lederforum på Jevnaker

Operativt lederforum på Jevnaker Foto: Rasmus Lindberg

Brannmannskaper, politifolk og ambulansepersonell møttes torsdag til fagdag på Thorbjørnrud hotell. Det er mye som skal forberedes også før disse mannskapene ankommer et skadested.

På vei til et ulykkessted samler etatene inn all viktig informasjon som de kan tenkes å ha bruk for. I dagens trafikk er det f.eks. ganske mange typer drivstoff på kjøretøyene. Det kan være komprimert gass, propan, flytende naturgass, bioetanol, hydrogen, batterier, hybrid og biodiesel i tillegg til vanlig bensin og diesel. Noe av dette skal slokkes med rent vann og andre med pulver.

Brannrøyken fra en elbil kan danne flusyre, noe som krever spesiell beskyttelse. Moderne kompositmaterialer danner også giftige gasser som igjen krever en annen utrustning. Dette er ting som brannfolkene må vite.

Derfor er kommunikasjon og databaser viktige hjelpemidler. Bare ved å taste inn bilens registreringsnummer, får redningsmannskapene straks vite brennstofftype, plassering av batterier og sikringer, plassering av hovedstrømbrytere og mye annet. Viktig informasjon som utgjøre forskjellen på liv og død.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20