torsdag, 19 mars 2020 14:08

Nærmere 10.000 nye kunder til Kraftriket

Skrevet av

Strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag (NØK) går inn i Kraftriket. Det lokale navnet i det nye området er Kraftriket Østerdalen.

I september i fjor ble det nye foretaket NØK Kraft AS registrert. Dette var 100% eid av Nord-Østerdal kraftlag SA. Det finnes ikke regnskapstall for dette foretaket, da det er nyregistrert. Aksjekapitalen ble 1.1.20 økt fra kr 30.000 til 1 million. I tillegg kommer verdien av overførte strømkunder. Hvilke substanser som ligger i foretaket, får vi i følge direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, først se når 2020-regnskapene blir offentlige i andre kvartal 2021.

Med denne transaksjonen får Kraftriket mange tusen nye kunder. Som oppgjør får Nord Østerdal Kraftlag SA en eierandel på 19,5%.

Kraftriket har etter fusjonen til sammen 50.000 strømkunder. Med fire nye ansatte fra NØK har selskapet ansatte fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund og Tynset. De fire nye skal arbeide med markedsføring, kundeservice og salg

Direktør Anders Kvamme forteller at han er svært glad og stolt over at strømsalgsvirksomheten til NØK blir en del av Kraftriket. NØK vil tilføre Kraftriket flere kunder, men ikke minst svært god kompetanse og større produktspekter.

- Det er spennende tider med flere strømselskap på vei inn i Kraftriket, samtidig som vi har en god organisk vekst. Vi jobber videre mot målet om 100 000 strømkunder fordelt over hele landet, avslutter Kvamme.

ValdresEnergi og Ringerikskraft etablerte Kraftriket AS i 2017, og Midtkraft ble en del av satsningen fra 2019.