×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 500
søndag, 30 august 2015 14:02

Ringeriksbanen: Byggestart i 2019

Skrevet av
Partitoppene på det som kan bli fremtidige Sundvollen stasjon Partitoppene på det som kan bli fremtidige Sundvollen stasjon Dronefoto: NITAR/Frank Tverran

- Ringeriksbanen har vært diskutert i over 125 år. Veiprosjektet E16 Skaret – Hønefoss har ventet på nødvendige avklaringer. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen, er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019. Dette sa statsminister Erna Solberg i en erklæring på Sundøya søndag.

Med seg i følget hadde hun finansminister Siv Jensen, Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen, Krf-leder Knut Arild Hareide og venstreleder Trine Skei Grande. Etter at de 5 hadde avgitt hver sin forsikring og gratulasjoner til en håndfull partimedlemmere og pressefolk, ble det hele forseglet med tog-kake.

- Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen. Med Ringeriksbanen vil vi få en betydelig forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny, sikker og kapasitetssterk E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

jernbane2
Hole-ordfører Per Berger får kake og gratulasjoner av statsminister Erna Solberg (Foto: Frank Tverran)

Planleggingstiden reduseres med om lag fem år
Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt. Det skal tas endelig stilling til organiseringen av utbyggingen senere.  

Planlegging av utbyggingsprosjekter omfatter som oftest både kommunedelplan og reguleringsplan, men regjeringen mener det ikke er nødvendig å gjennomføre begge planprosessene for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss.   

- Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi har besluttet å gå rett på  reguleringsplan. Dette innebærer at planleggingstiden kan forkortes med om lag to år. Vi viser med dette at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden.  På grunn av avveiningen av flere statlige interesser i dette prosjektet og Stortingets ønske om rask fremdrift, gjennomføres planleggingen som statlig plan. Med denne beslutningen, kan vi også legge til side innsigelsesprosessen for E16-prosjektet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er også lagt opp til at arbeidene med ulike faser i planleggingen skal overlappe hverandre i tid. Dette sparer vi drøyt to år på, i tillegg til de om lag to årene som blir spart ved å ikke utarbeide kommunedelplanen. Da er vi nesten oppe i fem år totalt i redusert planleggingstid. Vanligvis tar det om lag ti år å planlegge store samferdselsprosjekter før byggingen kan begynne. Vi klarer derfor nærmest å halvere planleggingstiden for dette prosjektet. En helt ordinær planleggingsperiode ville tilsi anleggsstart så sent som i 2024, sier samferdselsministeren.

Forsert framdrift
Etter regjeringsskiftet i 2013 ga Samferdselsdepartementet Jernbaneverket i oppdrag å legge fram et oppdatert beslutningsgrunnlag for Ringeriksbanen. På grunn av den tette koblingen mellom vei og bane på denne strekningen, ba Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverket og Statens vegvesen skulle vurdere de to prosjektene i fellesskap.

- Samferdselsdepartementet ba dessuten de to transportetatene om å vurdere hvordan planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss kunne reduseres. Med den skisserte prosessen ligger det nå til rette for en kraftig forsert framdrift, sammenliknet med tidsbruken som er vanlig ved planleggingen av slike prosjekter, sier samferdselsministeren.  

Traséen for arbeidet med reguleringsplanen følger anbefalt løsning
Traséen for reguleringsplanarbeidet med Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss følger i all hovedsak den anbefalte løsningen til Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Dette betyr at alternativet med jernbanetrasé over Åsa er lagt bort. Jernbanen vil stort sett gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, der det er foreslått en ny stasjon. En mindre del av strekningen fram til Sundvollen vil gå i dagen, og her vil det være mulig å anlegge stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune.

Både vei og bane krysser Kroksund og går videre i felles trasé mot Hønefoss.

På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta er Statens vegvesen og Jernbaneverket blitt bedt om å gjennomføre et forprosjekt som ser nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud, før det tas stilling til endelig trasé også for denne delstrekningen.

Kortere reisetid, økt kapasitet og mer trafikksikker transport
Kostnaden for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er samlet anslått til om lag 26 milliarder kroner. Med anleggsstart i 2019 skal prosjektene etter planen være ferdige i 2024.  

Den 40 kilometer lange Ringeriksbanen er planlagt bygd som en dobbeltsporet jernbanestrekning. Sammenliknet med i dag vil reisetiden for tog mellom Oslo S og Hønefoss reduseres fra halvannen time til om lag en halv time. Reisetiden mellom Oslo og Bergen vil forkortes tilsvarende.

Den pågående utbyggingen av E16 Sandvika-Wøyen vil, sammen med andre planlagte utbygginger på E16, føre til at veitransporten mellom Sandvika og Hønefoss blir sikrere og får langt bedre framkommelighet enn i dag.

- En realisering av prosjektene medfører svært store statlige investeringer. Vi forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Kommunene må derfor forberede seg på den veksten som kommer og gripe mulighetene som disse to investeringsprosjektene gir, sier samferdselsministeren.

Sist redigert onsdag, 20 januar 2016 14:42

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien « Tid for lopper Flott marked i Hole »

Andre saker å lese

Vålerenga ydmyket serieleder Oilers

04-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Vålerenga knuste serieleder Stavanger Oilers 6-1 på hjemmebane lørdag. Steffen Thoresen spilte sin 914. kamp i norsk eliteserie da Manglerud Star tapte klart.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

04-02-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

Her er de ferske eiendomsoverdragelsene fra den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Storhamar dominerte mot Stavanger Oilers – Stjernen med maktdemonstrasjon

03-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det ble en fest for hjemmefansen da Storhamar slo Stavanger Oilers på egen is i eliteserien ishockey. Stjernen ydmyket Frisk Asker i en målfest.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

03-02-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

E16 mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger på ubestemt tid etter at et kjøretøy kjørte inn i en gangbru. Det er ikke meldt om personskader.

Les mer i RingeriksAvisa