tirsdag, 10 januar 2023 19:04

Nok et tap for Braathen Eiendom AS

Skrevet av
Nok et tap for Braathen Eiendom AS Arkivfoto: Frank Tverran

Prosesskåtheten er enorm, men resultatene er dårlige. Denne gangen gikk Braathen Eiendom AS til Oslo Byrett for å stoppe Ringerike kommunes adgang til å anlegge kloakkledning fra gården deres og ut i Fossveien.

Braathen Eiendom AS klagde på Ringerike kommunes vedtak om selv å anlegge kloakkledning fordi Braathen Eiendom AS ikke etterfulgte kommunens pålegg fra 14.12.2016. Klagen gikk til Statsforvalteren i Viken, men Braathen fikk ikke medhold.

Men dette stoppet ikke Braathen Eiendom AS. De saksøkte like godt Staten ved Klima og Miljødepartementet for å få ugyldiggjort Ringerike kommunes og senere Statsforvalterens vedtak. Men slike saker tar tid. I mellomtiden kunne Ringerike kommune grave i vei. Bare en kjennelse fra Oslo Byrett kunne forhindre Ringerike kommune i å begynne å grave inntil saken var endelig avgjort. Og Braathen Eiendom AS forsøkte seg.

Utrolige beskyldninger

Fra Braathen Eiendoms argumenter i Oslo Byrett har vi sakset følgende:

- Kommunen gjør alt hemmelig. Kommunen utfører prosjekt for naboen.

- Kommunens saksbehandler og eieren av naboeiendommen som avløpsledningen må gå gjennom for å komme frem til og kople seg på kommunens ledning, samarbeider om å hindre Braathen Eiendom AS i å legge avløpsledningen på den beste måte, slik at Braathen Eiendom AS påføres økte kostnader. De samarbeider om å ødelegge saksøkerens økonomi for at naboen skal få overtatt saksøkerens eiendom.

- Kommunen leier lokaler av naboen. Det er nære forhold.

- Kommunen blokkerer Braathen Eiendom AS sitt arbeide.

- Braathen Eiendom AS sin eiendom har nå vært stengt i 5 år, alle leieboere er jaget for at naboen skal få overta.

- Det er gitt tvangsmulkt for å knekke selskapets styreleder.

Rettens vurdering

I Oslo Tingretts vurdering, heter det bla.:

Saksøkeren har forsøkt å få avløpsledning lagt på sin måte siden 2018. Alt tyder på at saksøkeren ikke selv vil makte å levere søknader om vann- og avløpsarbeider som kan bli godkjent, eller få en slik eksakt løsning for passering over naboens grunn som fremstår å være en forutsetning som saksøkeren ikke vil fravike, men ikke har noe rettskrav på. Da vil saksøkeren sannsynligvis ikke klare å utføre tiltaket selv. En eventuell rimeligere alternativ gjennomføring i saksøkerens egen regi er dermed ikke et sannsynlig, realistisk alternativ til at kommunen anlegger avløp.

At kommunen utfører arbeidet vil derimot medføre at saksøkerens bygning får lovlig avløp. Saksøkerens bygning vil etter alt å dømme forbli stengt grunnet folkehelsehensyn, dersom kommunen ikke utfører arbeidet. Saksøkerens leieinntektstap vil i tilfelle utvilsomt fortsette å løpe. Ut fra saksøkerens opplysninger i retten fremstår over noe tid leieinntektstapet som klart overstigende den sannsynlige engangskostnaden ved at kommunen utfører det omstridte tiltaket, selv om det er et uavklart spørsmål hva tiltakskostnaden mer nøyaktig blir.

Etter dette er det ikke grunnlag for å ta begjæringen om midlertidig forføyning til følge.

Braathen Eiendom AS fikk ikke medhold og må betale 38.400 i omkostninger. Dette blir som småpenger å regne i forhold til tidligere advokatkostnader, tvangsmulkt på 2 millioner og 4 millioner i tapte leieinntekter.

Fordi man ikke vil legge en kloakkledning noen få meter til siden.

Og det er ikke slutt. Jordskifteretten fastsatte grensen mellom de to eiendommene i fjor, men den avgjørelsen var ikke Braathen Eiendom enig i. Det skal vissnok ha skilt opptil flere centimeter mellom Jordskifterettens avgjørelse og Braathens mening. Saken er derfor anket.

 

Sist redigert tirsdag, 10 januar 2023 19:31

Andre saker å lese

Vålerenga ydmyket serieleder Oilers

04-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Vålerenga knuste serieleder Stavanger Oilers 6-1 på hjemmebane lørdag. Steffen Thoresen spilte sin 914. kamp i norsk eliteserie da Manglerud Star tapte klart.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

04-02-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

Her er de ferske eiendomsoverdragelsene fra den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Storhamar dominerte mot Stavanger Oilers – Stjernen med maktdemonstrasjon

03-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det ble en fest for hjemmefansen da Storhamar slo Stavanger Oilers på egen is i eliteserien ishockey. Stjernen ydmyket Frisk Asker i en målfest.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

03-02-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

E16 mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger på ubestemt tid etter at et kjøretøy kjørte inn i en gangbru. Det er ikke meldt om personskader.

Les mer i RingeriksAvisa