mandag, 03 februar 2020 16:30

Braathen Eiendom AS med millionbot - og den øker!

Skrevet av
Fossveien 1B Fossveien 1B Dronefoto: Nitar AS/Frank Tverran

Aldri har vel uttrykket "Liten tue kan velte stort lass" passet bedre enn i denne saken. Braathen Eiendom AS i Fossveien 1B har i skrivende stund bøter på grunn av en ikke utbedret kloakk på 1,9 millioner kroner. Miljødirektoratet har pant i eiendommen for nærmere 1 million.

En liten sak

Det hele begynte med at det skulle legges en ny kloakkledning fra Fossveien 1B, gjennom bakgården til Fossveien 3 og ut i Fossveien. Den gamle kloakken var ødelagt og kloakk rant ut i grunnen.

Da Braathen Eiendom ville ha en større diameter på det nye røret enn det det gamle røret hadde, ble det noe komplisert å komme under nabobygget. Eier av Fossveien 3 var løsningsorientert, og foreslo et benn på ca 30 grader for å komme enklere ut til Fossveien hvor hovedkloakkledningen går. Han ville også være med på å dele på kostnadene.

Der kunne saken ha vært løst og alt ville vært i skjønneste orden.

Standhaftighet koster

Vi har tidligere omtalt en del av de uenighetene som har vært i denne saken (Se linker nederst på siden) og noe forenkelt kan vi si at der hvor naboen ville ha en liten sving på kloakkrøret, ville Braathen Eiendom AS absolutt ha et rett rør.

Saken endte i retten, og både tingretten og lagmannsretten kom til at Braathen Eiendom AS hadde rett til å føre røret over naboeiendommen (hvilket de aldri hadde blitt nektet), men at de ikke kunne bestemme traséen selv.

Klager og innsigelser

Braathen Eiendom AS har flere ganger kommet med innsigelser mot den kommunale saksbehandlingen, uten at dette har nyttet. Foruten bøter og egne og andres advokatsalærer, tapes det husleier så lenge gården ikke kan brukes. Og i tillegg kommer kostnadene ved å anlegge ny kloakkledning med 30 graders benn.

Ringerike kommune er forsiktige

Stengingsvedtaket fra kommuneoverlegen er fra 7.12.18 med vedtak om stenging av bygget fra og med 7.12.18 kl 16. Vedtaket ble stadfestet av kommunestyret 31.1.19.

Kommunen har varslet gjennomføring av pålegget på eiers regning 16.8.19. Det er foreløpig ikke fattet noe vedtak om dette, og det er ikke avklart når kommunen vil starte arbeidene.
Ringerike kommune opplyser at de etter forvaltningsloven nøye må vurdere de momentene som har kommet fram i uttalelsen til forhåndsvarslet og at det må legges en plan for gjennomføringen.

Det er folk i bygget på kveldstid

Gården er ikke plombert og eier er gitt mulighet til å holde øye med bygget, inkl. sikre varme og unngå frostskader. Det er bruken av kloakksystemet, dvs bruk av vann og sanitæranlegg som er grunnlaget for kommuneoverlegens stenging av bygget. Folk med tilknytning til eiendommen er observert der opptil flere ganger i uka, antageligvis for slike kontroller.

På spørsmål fra RingeriksAvisa om det er tatt nye prøver fra kloakkgrøfta utenfor bygget, er svaret nei.