fredag, 06 november 2020 11:15

Stridighetene i Fossveien eskalerer

Skrevet av
Daglig leder i Braathen Eiendom AS, Marianna Fic Braathen (60), er ute med målbåndet etter at oppmålingsfirmaet har satt sine markeringer. Daglig leder i Braathen Eiendom AS, Marianna Fic Braathen (60), er ute med målbåndet etter at oppmålingsfirmaet har satt sine markeringer. Foto: Frank Tverran

Fordi eier av Braathen Eiendom AS, Per-Gulbrand P Braathen, nekter å legge en bue på kloakken fra gården og ut i Fossveien, har denne saken versert gjennom samtlige rettsinstanser. Braathen Eiendom AS har tapt saken i alle instanser. Det siste er at de har påklagd kommunens vedtak om å utføre arbeidene med kloakken for gårdeiers regning. Denne klagen er for tiden under behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Gården brukes

Til tross for at det er nedlagt forbud mot å bruke gården inntil kloakkforholdene er utbedret, er forhenværende advokat og varamedlem til styret i Braathen Eiendom AS, Per Johan Braathen, nesten daglig i bygningen flere timer av gangen.

Ny krangel

Bjerke Eiendom AS leier ut parkeringsplasser i sitt gårdsrom. Inne i samme gården har Braathen Eiendom AS normalt parkeringsplasser på sin eiendom inn mot egen husvegg. Men ikke nå som det er uferdige gravearbeider på stedet.

braathen2

Den blå markeringen er gjort av Berntsen Plan og Oppmåling (Foto: Frank Tverran)

Braathen Eiendom har funnet ut at de kan parkere sin bil inn mot trappen, men da får ikke Bjerke Eiendom benyttet den parkeringsplassen de har på en støpt platting like bak. Braathen mener de står på egen eiendom, mens Bjerke mener de står delvis inne på hans eiendom.

Oppmålingsfirma

I håp om å få en endelig slutt på denne diskusjonen, engasjerte Bjerke Berntsen Plan og Oppmåling slik at de kunne markere hvor eiendomsgrensen går. Men heller ikke dette var Braathen Eiendom fornøyd med. De mente markeringene til Berntsen Plan og Oppmåling var feil.

Jordskifteretten neste

Bjerke Eiendom AS har nå bragt saken inn for Jordskifteretten for å få en endelig avgjørelse på hvor grenselinjen mellom de to eiendommene går. Inntil videre har Bjerke Eiendom satt opp to betongblokker som hindrer all parkering i det omstridte området.

braathen3To solide hindringer er satt opp av Bjerke Eiendom AS (Foto: Frank Tverran)

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa