lørdag, 24 juli 2021 12:27

Braathen Eiendom AS kranglet i over 4 år - får ikke medhold

Skrevet av
Nå skal kommunen overta reparasjon av kloakken Nå skal kommunen overta reparasjon av kloakken Arkivfoto: Frank Tverran

Etter at Ringerike kommune den 14.12.2016 påla Braathen Eiendom AS å utbedre kloakkledningen fra Fossveien 1B/ Stabellsgate 1, har eiendomsselskapet klaget på omtrent alt det er mulig å klage på. Ingen ting har ført fram, og nå gjør Ringerike kommune de arbeidene Braathen Eiendom AS selv skulle ha gjort for flere år siden.

Har kostet millionbeløp

Dårlige og lite gjennomtenkte vurderinger hos Braathen Eiendom AS, har påført selskapet kostnader i millionklassen. I tillegg kommer tap som følge av en stengt gård med uteblitte leieinntekter.

Med underskudd på rundt millionen i 2018 og 915.000 i 2019, er det ingen tvil om at selskapet sliter. Den totale gjelden til selskapet var ved utgangen av 2019 bokført med ca 10 millioner. 2020-regnskapet er pr i dag ikke innkommet Brønnøysundregistrene.

Den siste krampetrekningen?

Den 23.7.2021 kom avgjørelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om at Braathen Eiendom AS ikke får medhold i sin klage og at kommunens vedtak står. Dermed blir det slutt på at kloakken sprer seg i grunnen i Hønefoss sentrum.

Til tross for at gården ble avstengt av kommuneoverlegen 7.12.2018, er det brukt 26 m3 vann i bygget i 2019.

Nå skal Ringerike kommune legge kloakk og overvannsrør.

Sist redigert tirsdag, 27 juli 2021 08:49