mandag, 03 august 2020 11:40

Braathen Eiendom AS har fått 1,6 millioner i samlede månedsmulkter

Skrevet av
Fossveien 1B/Stabellsgate 1 Fossveien 1B/Stabellsgate 1 Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune har nå endelig fattet et vedtak i saken om kloakken i Fossveien 1B / Stabellsgate 1.

Store tvangsmulkter

I forhåndsvarsel til vedtak (brev av 16.08.2019) begrunnet Ringerike kommune hvorfor det er nødvendig å selv gjennomføre pålegget. Fristen for å oppfylle pålegget var opprinnelig 20.04.2017. Kommunen har vedtatt tvangsmulkt fra september 2018, og månedsmulkter på kr 50 000,- løper fortsatt. Totalt påløpt tvangsmulkt er nå om lag 1,6 millioner kroner.
Kommunen har innhentet tilbud på arbeidet og fått en pris på ca 275.000 + mva.


Braathen Eiendom klager på vedtaket

Braathen Eiendom AS v/ daglig leder Marianna Fic Braathen (59) har nå påklagd vedtaket til kommunen. Klagen tar i hovedsak opp tre forhold:

  • At saksbehandlerne i kommunen ikke er habile
  • Valg av trasé over naboeiendom og kostnadsfordeling
  • Bruk av tvangsgjennomføring som virkemiddel

Ringerike har i sitt vedtaksbrev allerede tatt innsigelsene opp til vurdering og begrunnet sin uenighet.

Klagen skal nå behandles av Hovedutvalget for Miljø og Areal i Ringerike kommune. Dersom klager ikke får medhold, går saken til Fylkesmannen i Viken.

Du finner en oversikt over tidligere omtaler av denne saken nedenfor.