mandag, 31 mai 2021 09:20

Nå skal grensen fastsettes!

Skrevet av
Jordskifteretten og partene på befaring. Jordskifteretten og partene på befaring. Foto: Frank Tverran

Mandag 31.mai har Nedre Buskerud jordskifterett sitt første rettsmøte i en grensefastsetting for grunneiendom.

Bakgrunnen for saken er uenighet mellom Bjerke & Co Eiendomsselskap og Braathen Eiendom AS om hvor grenselinjen mellom de to eiendommene går.

Søndre Torv 4 AS og Anne Wærstad Bækkevold er også berørt av denne konflikten, da de har inntilliggende eiendommer.

Det er satt av hele mandagen til rettsmøtet som holdes i Ringerike Kultursenter i Hønefoss Bru 3 i Hønefoss.

Sist redigert mandag, 31 mai 2021 15:06