torsdag, 14 september 2023 15:54

Minde og Hubred mistet grepet i Sverige

Skrevet av
Fra powerpoint-presentasjonen til Hubred Fra powerpoint-presentasjonen til Hubred

I årsberetningene til Minde & Minde AS og Hubred & Hubred AS, står følgende som en note til regnskapet:

"Når det gjelder fortsatt drift så inngikk Hubred & Hubred AS og Minde & Minde AS en samarbeidsavtale i september 2022 med Svensk Galopp AB. Samarbeidsavtalen skal lede til en langsiktig leiekontrakt med Svensk Galopp AB på 25 år i Svedala Kommun.
Styret vurderer med bakgrunn i ovenfornevnte at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under den forutsetning."

Dannet flere selskaper i Sverige

Den 5.9.22 opprettes selskapet Bara projekt Malmö AB. Her er Trond Christian Hubred administrerende direktør og Morten Thorvald Myhre viseadministrerende direktør. Da ingen av disse to er svenske, må de ha en svensk representant som kan være kontaktperson for svenske myndigheter (delgivningsmottagare). Denne kontaktpersonen var Malin Sophie Johnsen (Født 1999), men hun trakk seg fra vervet den 12.7.2023.

Den 5.12.22 ble selskapene Bara Galopp AB og Bara Galopp Invest AB registrert. Samme styret og ledelse som ovenfor. Også her trakk Malin Sophie Johnsen seg ut 12.7.23.

Svensk Galopp gjenopptok gamle planer

Styret i Svensk Galopp vedtok i slutten av juli 2022 å utrede mulighetene for å bygge en galoppbane utenfor Bara i Skåne. Dette under forutsetning av at Svensk Galopp etablerte leiekontrakt med en ekstern aktør, som skulle designe, bygge og finansiere hele anlegget. Alt med det endelige målet at Svensk Galopp leier en galoppbane for maksimalt 22 millioner SEK per år fra 1. januar 2027.

I henhold til generalforsamlingsvedtaket nedsatte styret i Swedish Gallop en egen styrings- og planleggingsgruppe, som i løpet av de neste ni månedene jobbet videre med oppdraget. I styringsgruppen sitter representanter fra hvert galopplag, samt styreleder og administrerende direktør i Svensk Galopp.

Relativt tidlig i prosessen etablerte Svensk Galopp en samarbeidsavtale med Bara Projekt Malmö AB. I løpet av høsten og vinteren ble det utarbeidet en overordnet prosjektbeskrivelse, generell kravspesifikasjon, grense- og ansvarsliste, tidsplan og beskrivelse av fremtidig selskapsstruktur.

Svidde av 1,7 mill før svenskene våknet

Det er helt utrolig at Svensk Galopp ikke gjorde minimalt av undersøkelser om en samarbeidspartner på et tidlig tidspunkt. Aksjekapitalen i Bara Projekt Malmö AB var SEK 25.000 og folkene bak selskapet visste man åpenbart lite om. Dette til tross for at det dreide seg om en utbygging som krevde titalls millioner i finansiering.
Forprosjektet alene skal i følge flere kilder vi har vært i kontakt med, dreie seg om ca 1,7 millioner svenske kroner. Så litt fikk jo nordmennene ut av sin "svenskehandel".

Det manglet ikke på advarsler

Personer i galoppmiljøet i Sverige forsøkte flere ganger å advare ledelsen i SG mot Bara Prosjekt Malmö AB. En person trakk seg også ut av arbeidskomiteen fordi, som vedkommende ga uttrykk for: Det virker nesten som om Svensk Galopp ikke tar inn over seg at det er Bara Prosjekt Malmö AB de samarbeider med, og ikke Spg Corporate Finance AS.
På en intern facebookgruppe, Galoppsportens aktiva, var det også flere advarende røster.

Til slutt våknet Svensk Galopp

I en pressemelding 29.5.2023 fra Svensk Galopp heter det at samarbeidet med Bara Projekt Malmö AB ikke fornyes. Forutsetningene og tilliten for et fortsatt samarbeide som skulle realisere prosjektet foreligger ikke lenger.
Nå jobber de videre med nye samarbeidspartnere.

Tilbake til det denne artikkelen begynte med: Forutsetningen for fortsatt drift i Minde & Minde AS og Hubred & Hubred AS er ikke lenger til stede. Nå venter vi på to konkurser.

Andre saker å lese

Russland: Ukrainsk rakett har truffet svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim

22-09-2023 Nyhetsklipp NTB-Reuters - avatar NTB-Reuters

Minst én ukrainsk rakett har truffet den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol på Krim-halvøya, bekrefter lokale myndigheter.

Les mer i RingeriksAvisa

Ap-nestor Martin Kolberg mener partiet er i krise – vil ha SV i regjering

22-09-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Ap-nestor Martin Kolberg mener partiet er i krise – vil ha SV i regjering

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, mener Martin Kolberg. Han ber Støre invitere SV inn i regjeringen, men de vil ikke redde Ap.

Les mer i RingeriksAvisa

Analytikere: Ukraina første gang bak Russlands tredje forsvarslinje

22-09-2023 Nyheter NTB-AFP-TT - avatar NTB-AFP-TT

Analytikere: Ukraina første gang bak Russlands tredje forsvarslinje

Ukrainske styrker opererer enkelte steder vest i Zaporizjzja bak Russlands tredje og siste forsvarslinje, ifølge Institute for the study of war (ISW).

Les mer i RingeriksAvisa

Nå er det jul igjen – i alle fall på radio

22-09-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå er det jul igjen – i alle fall på radio

Mens eplene fremdeles henger røde på trærne, starter Lise Askvik friskt opp årets juleradio. Det skjer på dagen tre måneder før julaften, den 24. september. Juleradioen kan høres over hele...

Les mer i RingeriksAvisa