tirsdag, 12 februar 2019 15:11

Slutt på fiskerieventyret til Bjarne Minde

Skrevet av
Slutt på fiskerieventyret til Bjarne Minde Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hønefoss-mannen Bjarne Minde hadde store planer om å bygge Norges største fiskemottak i Båtsfjord. Men nå gad ikke Båtsfjord kommune å vente lenger.

Bjarne Mindes selskap Cold Clean Ocean AS, som vi tidligere har omtalt i RingeriksAvisa, hadde i følge Fiskeribladet planer om å bli blant Norges største fiskeindustrianlegg og skulle bearbeide både hvitfisk, pelagisk fisk og skalldyr. Det skulle spesialisere seg på å ta i mot store mengder levende fisk. Selskapet ble stiftet på slutten av 2012 og hadde en avtale med kommunen om å bruke tomta Storholmen i Båtsfjord under forutsetning av at mottaket sto ferdig i løpet av 2017.

Med seg i prosjektarbeidet hadde Bjarne Minde fått den ikke ukjente fiskeindustrilederen Øystein Jørgensen.

I en periode var det snakk om et anlegg på nærmere 30.000 m2 og et par hundre arbeidsplasser.

Kommunen gikk lei

I 2018 var det slutt på tålmodigheten til Båtsfjord kommune. Etter flere utsettelser sa de opp hele avtalen med Bjarne Mindes selskap Cold Clean Ocean AS. Minde engasjerte da advokat Børre Hagen og gikk til sak mot Båtsfjord kommune ved Øst-Finnmark tingrett.

Båtsfjord kommune avviste blankt kravet fra Mindes selskap. Bjarne Minde mente på sin side at Cold Clean Ocean AS skulle ha blitt påført et økonomisk tap som en følge av at Båtsfjort kommune sa opp den inngåtte festekontrakten.

"Knapper og glansbilder"

Den 2. oktober 2018 trakk Bjarne Minde saken fra tingretten da partene var enige om et forlik. Den 9.10.2018 undertegnet partene en avtale hvor det dreide seg om relativt små beløp. Her skulle Båtsfjord kommune betale kr 100.000 til Cold Clean Ocean AS, knapt nok penger til å dekke Mindes advokatutgifter.

Avtalen hadde forøvrig en pasus om at hver av partene skulle dekke sine egne omkostninger.