tirsdag, 16 juni 2020 15:41

Minde-selskapet Glatved AS gikk konkurs etter ny begjæring

Skrevet av
Minde-selskapet Glatved AS gikk konkurs etter ny begjæring Foto: Frank Tverran

Få dager etter at Glatved AS ved styreleder Bjarne Minde greide å gjøre opp med en tidligere ansatt, kom det en ny konkursbegjæring. Denne gangen fra tidligere daglig leder og kokk Nicolai Radmer Nielsen.

Nielsens prosessfullmektig, advokat Fredrik Jadar, hadde forgjeves krevd Glatved AS for lønn og feriepenger for rundt 200.000 kroner.

Minde mente at Nielsen som daglig leder selv måtte ta noe av skylden for at ting hadde gått skeis i selskapet. Glatved AS skulle drive restaurantdrift med Nielsen som kokk og daglig leder. Minde hadde ikke engang fullmakt på selskapets konto. Nielsen kjørte hver måned ut lønnsslipp til seg selv med kvittering for skattetrekk til tross for at det ikke var penger i kassa. Dette ble senere rettet i regnskapet for å unngå politianmeldelse for underslag av skattetrekksmidler.

Bjarne Minde mente også at kravet var for høyt fordi Nielsen hadde tatt ut 70% lønn mens han var 50% sykemeldt. Den noe tynne og udokumenterte påstanden til Nielsen var at han og Minde hadde blitt enige om en lønnsforhøyelse for å kompensere for feriepenger og AFP, da han ikke hadde rett på dette fra sykepengene. Derfor var lønna mer enn de opprinnelige avtalte 50.000 i måneden.

Minde mente også at Nielsen hadde vært 50% permittert i sykemeldingsperioden, slik at selskapet ikke skyldte Nielsen penger. Her var det åpenbart at Minde som styrelder ikke hadde oppfylt de formelle kravene for permittering, videre nektet Nielsen for at det forelå en muntlig avtale om permittering.

Bjarne Minde måtte svare nei på spørsmål fra dommer Besforta Lajqi om Glatved AS hadde eiendeler eller aktiviteter i dag. All virksomhet i Storgata 2 ble stoppet av gårdeier den 29.2.2020.

For å få åpnet konkurs på et uomtvistelig krav, krevde advokat Jadar det han kalte et nederste nivå av et uomtvistet lønnskrav på kr 180.000. De nærmere detaljene omkring hva slags avtaler som til enhver tid hadde vært mellom partene, mente han kunne overlates til en bostyrer å greie ut.

Konkurs ble åpnet den 16.6.20 og bostyrer er advokat Stian Hatleberg.