fredag, 19 juni 2020 21:25

Må Bjarne Minde punge ut med over 5 mill fra egen lomme?

Skrevet av
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Foto: Frank Tverran

Nå er Bjarne Minde dømt i Ringerike tingrett til å betale over 4 millioner på grunn av en selvskylnerkausjon i selskapet 4 Like AS.

4 Like AS hadde gitt garantier til en investor om å få igjen det dobbelte av investeringen sin i løpet av et drøyt år. For å friste investoren stilte Bjarne Minde seg som personlig ansvarlig for avkastningen og investeringen.

Saksøkeren, Dr. Roarsen AS, er et selskap som driver generell helsevirksomhet og forretningsutvikling innen helsesektoren. Saksøkte, Bjarne Minde, er styreleder i 4 LIKE AS som inngikk avtale med Dr. Roarsen AS. Bjarne Minde er dessuten styreleder og største aksjonær i selskapet Minde & Minde AS. Minde & Minde AS er hovedaksjonær i 4 LIKE AS. Det var Minde & Minde AS som solgte aksjene i 4 LIKE AS til Dr. Roarsen AS. 4 LIKE AS har som formål å drive utvikling, leie og salg av fast eiendom.
Minde & Minde AS utviklet i perioden 2012 - 2016 en ny boligmodell. Denne var utviklet i samarbeid med et kinesisk selskap. Selskapet skulle utvikle prosjekter vedrørende kjøp og salg av boligtypen.

Et kunststykke

Selskapet skiftet navn fra Hotell Invest AS til 4 Like AS den 10.2.2016. Aksjekapitalen i selskapet har vært 3,5 millioner siden 2002. I 2016 kontaktet Minde & Minde AS Robby Roarsen med forespørsel om han ville investere i et prosjekt som skulle realiseres gjennom selskapet 4 Like AS. De 9 foregående årene hadde ikke 4 Like AS hatt driftsinntekter og i 2016 var sum egenkapital minus 567.000.
Så kommer vi til kunststykket: Minde & Minde AS ved Bjarne Minde greier å selge 8% av aksjene de hadde i 4 Like AS til Dr. Roarsen AS for 2 millioner. De 28 aksjene kostet følgelig 71.429,- pr stykk.

Uenighet om størrelsen

Bjarne Minde erkjente å ha garantert for 2 millioner, men ikke for 4. Det var i hovedsak dette tvisten dreide seg om. Minde mente han bare hadde garantert for avkastningen, mens Roarsen mente han også hadde garantert for tilbakekjøp av aksjer.

Vi skal ikke gå inn på alle detaljene i saken her, bare nøye oss med å referere domsslutningen fra Ringerike tingrett, avsagt den 19.6.2020:

DOMSSLUTNING
I.
Bjarne Minde dømmes til innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse å betale til Dr.Roarsen AS kr. 4 000 000 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 5. april 2018 til betaling skjer.

2.
Bjarne Minde dømmes til innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse å erstatte Dr.
Roarsen AS sakens omkostninger med kr. 257.613,89 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Mye renter

Forsinkelsesrenten varierer noe fra år til år, men om hovedbeløpet skulle ha blitt betalt i dag, utgjør forsinkelsesrenten ca kr 790.000,- Det betyr at Minde, med renter og omkostninger, må betale over 5 millioner.

Dommen kan påankes.

I en tidligere artikkel hadde vi et referat fra denne rettssaken.

Sist redigert fredag, 19 juni 2020 21:40