fredag, 26 juni 2020 10:38

Minde-selskap har kjøpt eiendommer i Hamar for over 36 millioner

Skrevet av
Eiendommene ligger i et av de beste utviklingsområdene i Hamar Eiendommene ligger i et av de beste utviklingsområdene i Hamar Kart: Kartverket/Norgeskart.no

Bjarne Minde er i full gang i Hamar. Hans selskap Pedersen & Pedersen AS har byttet navn til Brugata 50 og 56 AS.

Selskapet har kjøpt Brugata 50 (Gnr/Bnr 1/1577) i Hamar. Vederlag for overdragelsen den 16.6.2020 er kr 25.275.000

Samtidig med overdragelsen er det tinglyst pant i eiendommen med kr 12,5 millioner til fordel for Berfjord Prosjekt AS og på 12,5 millioner til fordel for G.O.Aaker AS.

I tillegg er eiendommen Brugata 56 (Gnr/Bnr 1/1585) kjøpt den 16.6.20 for kr 10.885.000. Også denne eiendommen av foretaket Brugata 50 og 56 AS.

Også her er det tinglyst pant i eiendommen med kr 12,5 millioner til fordel for Berfjord Prosjekt AS og på 12,5 millioner til fordel for G.O.Aaker AS.

Brugata 50 og 56 AS har adresse Klingenberggata 7 A i Oslo hos Norse Eiendom AS. Etter at det ble gjort en rekke endringer i selskapet i juni, finner vi nå et styre som nå består av:

Jonny Berfjord (f 1963) Styreleder
Alf Martin Ulven (f 1960) styremedlem
Bjarne Minde (f 1954)
Geir Ove Aaker (f 1966) styremedlem
Roar Nilsen (f 1962) styremedlem
Stig Andre Rognstad (f 1963) styremedlem

Minde & Minde AS eiede pr 23.6.20 fortsatt 100% av aksjene i Brugata 50 og 56 AS, men slikt kan raskt endre seg og det kan senere ha vært gjort endringer som ikke er registrert offentlig.

Dønna-kapital

Hvem er de to investorene Berfjord Prosjekt AS og G.O.Aaker AS? Begge disse selskapene er nyregistrerte i 2020 og er 100% eid av Dønna Invest 2 AS. Dønna Invest 2 AS eies med omtrent like store deler av Jonny Berfjord, Arnt Inge Aaker og Geir Ove Aaker. Dønna Invest 2 AS er nå slettet i Brønnøysund, men det er grunn til å tro at det er de samme tre mennene som står bak finansieringen av Bjarne Mindes selskap.

Disse tre solgte i følge Kyst og Fjord i 2019 rederiet Dønna Havfiske til Dahl Fiskeri i Bodø. Helgelands Blad har regnet ut at de tre satt igjen med 250-300 millioner kroner hver etter at gjelden var gjort opp. Det er derfor solide aktører som nå går inn med penger til kjøp av eiendommene.

Investorene tett på

Investorene er representert i styret ved Geir Ove Aaker og Jonny Berfjord, noe som nok kan være en fordel når eiendommene skal utvikles videre. I tillegg til parhestene Minde/Ulven finner vi også Roar Nilsen og Stig Andre Rognstad i styret.