mandag, 17 desember 2018 16:53

Overtar Bjarne Minde Storgata 2?

Skrevet av
Storgata 2 i Hønefoss Storgata 2 i Hønefoss Foto: Frank Tverran

Mye kan tyde på at Bjarne Minde ønsker å ha fullt eierskap til 4/5-deler av Storgata 2 i Hønefoss.

Den siste femtedelen, som utgjør toppetasjen, eies i dag av Frimurerlosjen. Resten av gården eies av selskapet Lloyds Invest AS (org nr 995 261 790) som overtok eiendommen den 6. juni 2013 for kr 20 mill.

Bak Lloyds Invest AS står brødrene Per og Lars Gjerdrum Aasen som har 100% av aksjene gjennom Sameiet Storgata 1 (org nr 983 831 680).

Bjarne Minde skal ha ønsket å overta aksjene i eierselskapet Lloyds Invest AS allerede fra fra 1. desember i år. Vi vil anta at prisen for 4/5-del av den sentrale bygården vil ligge på minimum 20 millioner kroner.

Bjarne Mindes selskap, Minde & Minde AS, tjente mangfoldige millioner på en deal i tilknytning til Ford-kvartalet i 2017.

Kilder RingeriksAvisa har vært i kontakt med, mener at det kun gjenstår formaliteter før overdragelsen går i orden. Partene skal ha vært enige om en slik løsning i flere måneder, etter at det først ble inngått en leieavtale på 20 år.

Bygningen har i lang tid vært gjenstand for en omfattende renovering.

Sist redigert tirsdag, 18 desember 2018 08:43