mandag, 08 juni 2020 15:39

Bjarne Minde saksøkt av investor

Skrevet av
Sorenskriver Marit Nervik styrte saken med stødig hånd via internett Sorenskriver Marit Nervik styrte saken med stødig hånd via internett Foto: Skjermdump

Mandag måtte Bjarne Minde møte i Ringerike tingrett. Han var saksøkt av Dr.Roarsen AS i forbindelse med uenighet om tolkningen av en kontrakt.

Bakgrunnen for saken var et husbyggingsprosjekt som selskapet Minde & Minde AS hadde rettigheter på i hele Europa. Byggelementer ble produsert i Kina og det skulle kunne oppføres fullverdige hus i løpet av en ukes tid. Firmaet 4 Like AS ble etablert for å stå for salg i Norge. Minde & Minde AS eide 89% av aksjene i selskapet.

For å komme i gang, trengte selskapet kapital og Dr. Roarsen AS var en interessert investor. Firmaet ivesterte, riktignok etter å ha tenkt seg om, 2 millioner kroner mot en aksjepost på 8% av aksjene. Den totale aksjekapitalen i selskapet var på 3,5 mill, men det var skapt store forventninger til raske inntekter.

Før Roarsen investerte, fikk han en kontrakt som garanterte at han, dersom han ønsket, skulle få alle pengene tilbake etter at ett år var gått. Dette stilte Bjarne Minde seg som personlig selvskylnerkausjonist for. Tilbakebetalinegn skulle skje som utbetaling av utbytte fra selskapet 4 like AS. Dersom utbytte ikke kom opp i 2 millioner, skulle Bjarne Minde personlig betale differansen.

Ett år senere var det av forskjellige årsaker ikke tatt så mye som et spadetak i forbindelse med husbygging. Da Roarsen etter hvert ville ha penger tilbake, bestred ikke Minde at han skulle ut med 2 millioner. Men det var ikke Roarsen fornøyd med.

Saksøkeren hadde tolket denne avtalen noe annerledes og mente Minde hadde lovt både et tilbakekjøp av aksjer til full pris samt et utbytte som var like stort og at han tilsammen hadde stilt personlig garanti for 4 millioner kroner.

Dom i saken blir klar om drøye 2 uker.

Sist redigert mandag, 08 juni 2020 21:02