fredag, 22 mai 2020 10:35

Minde-selskap konkurs

Skrevet av
D & R Byggtjenester sto for arbeidene i Storgata 2 i Hønefoss D & R Byggtjenester sto for arbeidene i Storgata 2 i Hønefoss Arkivfoto: Frank Tverran

Denne uken behandlet Ringerike tingrett to konkursbegjæringer mot foretak som Bjarne Minde står bak.

Mot foretaket Glatved AS var det fremmet en konkursbegjæring på bakgrunn av et krav om lønn og feriepenger fra en ansatt. Selskapet greide å skaffe pengene i siste øyeblikk, og denne konkursen ble derfor avverget.

Konkurs åpnet i D & R Byggtjenester AS

Samme dag behandlet Ringerike tingrett en begjæring om konkurs, også i dette tilfellet krav om lønn og feriepenger, mot D & R Byggtjenester AS. Dette foretaket er 100% eid av holdingselskapet Minde & Minde AS.

Styreleder Bjarne Minde hevdet innledningsvis at han ikke skyldte noen penger, men da advokat Askilsrud - som representerte konkursrekvirenten - la fram en epost hvor Bjarne Minde på vegne av selskapet erkjente gjelden, ble påstanden lagt død.

Minde hadde også dagen før sendt et prosesskriv til tingretten på hele 7 sider. Dette hadde ikke advokat Askilsrud fått se, og det ble derfor en pause i konkursbehandlingen.

Retten konkluderte med at konkurs i selskapet D & R Byggtjenester AS skulle åpnes. Bobestyrer er advokat Stian Hatleberg. Frist for å melde krav i boet er 9.juni og første skiftesamling blir 10. juni 2020.

Poenget med å få åpnet konkurs i selskap som skylder lønn og feriepenger, er at lønnsgarantifondet dekker disse kravene der konkursdebitor mangler penger.