Oppdatert 24.02.2017

Er NVE fullstendig overkjørt?

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er svært kritiske i sitt innspill til Jernbaneverkets planer for Ringeriksbanen/E16 mellom Høgkastet og Hønefoss.

  • Publisert i Nyheter

Planprogram for Ringeriksbanen og E16 på høring

Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 legges nå ut til høring. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til. Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017.

  • Publisert i Nyheter

Ringeriksbane og E16 – arbeid med økologisk kompensasjon

I fjor ga regjeringen grønt lys for å sette i gang et av Norges største samferdselsprosjekt. Utbyggingen av E16 og nybygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er svært ambisiøs, både i forhold til tidsplan og tekniske løsninger. Tiltaket er organisert som et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen og blir regulert i en statlig plan. Valgt trasé og krav til linjeføring gjør at vei og bane vil få en forholdsvis stiv kurvatur uten alt for store muligheter til å svinge utenom verdifulle arealer som det er mange av gjennom Hole og fram til Hønefoss.

  • Publisert i Nyheter

Ringeriksbanen får rådgivere

Ringeriksbanen og E16 har innstilt Norconsult AS, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Asplan Viak AS som rådgivere på oppdraget med å utarbeide grunnlag for reguleringsplan med konsekvensutredning og teknisk grunnlag for prosjektet.

Her skal banen gå

Regjeringen har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å fortsette med full framdrift i planlegging og senare bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • Publisert i Nyheter
Abbonér på denne nyhetsmatingen