mandag, 23 september 2019 09:20

Stjal og solgte firmaets varer

Skrevet av
Stjal og solgte firmaets varer Arkivfoto: Frank Tverran

En Hole-kvinne hevdet i Ringerike tingrett at hun hadde en avtale med firmaet hun var ansatt i om at hun kunne ta ut varer for et bestemt beløp i året.

Dette var mer varer enn hun selv hadde bruk for, og hun solgte derfor varene videre til venner og bekjente. Salgssummen gikk ikke inn på firmaets konto, men på kvinnens egen private konto.

Tilsammen kr 250.000,-

Da selskapet etter hvert gikk dårlig, valgte kvinnen å slutte. Ledelsen i selskapet ble da klar over hva hun hadde gjort.

Kvinnen ønsket å gjøre opp for seg, men hørte ikke noe mer fra ledelsen før selskapet gikk konkurs. Det neste hun hørte, var fra bobestyreren som ville ha pengene inn i boet. Saken ble anmeldt som underslag og Ringerike tingrett behandlet saken den 13. september i år. Saken ble avgjort ved tilsåelsesdom og resultatet ble at kvinnen fikk 90 timers samfunnsstraff og to uker på seg til å tilbakebetale kr 250.000 til konkursboet.