torsdag, 21 januar 2021 12:58

Cannabisdyrker dømt i Ringerike tingrett

Skrevet av
Cannabisdyrker dømt i Ringerike tingrett Foto: Pixabay

Han skal dømmes for flere forhold. Saken hans avgjøres på selveste nyttårsaften. Han har dyrket 12 cannabisplanter, oppbevart nesten en halv kilo marihuana, og over 100 gram cannabis.

Han skal også straffes for å ha kjørt i ruset tilstand to ganger, svarende til over 0,5 promille, ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerrett og ett tilfelle av bruk av narkotika.

Det er narkotikaovertredelsen som er det alvorligste i denne saken. Når retten skal bedømme alvorligheten av dette, bruker de matematikk: 1 cannabisplante gir 30-40 gram tørket marihuana. Retten har følgelig kommet til at det i denne saken dreier seg om 360 til 480 gram røykbart materiale.

Straffen øker når plantene vokser

Plantene har vokst en del fra å være stiklinger, og det vurderes derfor riktig med domfellelse for fullbyrdet overtredelse, og ikke forsøk. Retten legger til grunn til at cannabisplantene har passert stadiet hvor det skal dømmes for forsøk. Siktede har selv forklart at plantene var 2-3 uker fra å være ferdige utvokste planter. Ved straffutmålingen er også produksjonskapasiteten et utgangspunkt. Dyrking skal videre i straffeutmålingssammenheng sammenlignes med innførsel av narkotika.

Sviende dom

Mannen, som er i slutten av femtiårene, hadde mye å svare for. Han fikk derfor 60 dager i fengsel. Men han fikk også en bot på 41.000. Og førerkortet mister han i tre år.