mandag, 11 november 2019 18:24

Kjørte med 2,43 i promille

Skrevet av
Kjørte med 2,43 i promille Illustrasjonsfoto: Marvin Meyer

Saken var til behandling i Ringerike tingrett den 8.november. Tiltalte i saken var en mann i slutten av 30-årene.

Det er i straffeforslaget fra påtalemyndigheten anført at det er skjerpende at tiltalte kjørte lørdag kveld før kl. 20.00 i sentrumsnære områder mot Lillestrøm. Det vises i anmeldelsen til at politiet mottok tips om kjøringen, slik at kjøringen var påfallende. Politiet oppfattet
siktede som åpenbart svært beruset, ved at han sjanglet kraftig og snøvlet da han pratet. Av formildende omstendigheter legges det til grunn at siktede erkjente forholdet, og at han samtykker i tilståelsespådømmelse. Erkjennelsen har ikke bidratt til sakens oppklaring,
men skal likevel tillegges en viss vekt i formildende retning.

Videre har han i etterkant av hendelsen blitt anmeldt for to kjøringer uten gyldig førerrett, noe som også vurderes skjerpende.

Tingretten dømte mannen til fengsel i 30 dager, en bot på kr 22.000,- og han må være uten førerkort i tre år.