fredag, 11 januar 2019 13:57

Underslo nær 300.000 fra sameiet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Underslo nær 300.000 fra sameiet Illustrasjon: Pixabay

Det endte opp med 75 timers samfunnsstraff for Hole-kvinnen som tok penger fra kontoen til sameiet.

Ringerike tingrett avsa dom den 3. januar i år.

Kvinnen forklarte at hennes mann var kasserer i sameiet, men han overlot arbeidet til henne. Hun har ikke vært valgt til kasserer. Hun husker ikke nøyaktig hvor lenge hun utførte oppgaver som kasserer, men hun gjorde det i hvert fall i den perioden som fremgår av siktelsen.   

Siktede forklarer at det begynte med at hun ikke hadde noen inntekt til å betale regninger og ikke hadde penger til det de trengte. Det begynte med at hun lånte penger som skulle tilbakebetales. Siktede forklarer at hun siden i 2011 har vært ute av arbeidslivet på grunn av sykdom. I februar 2016 gikk det bare penger ut og kom ikke noe inn. Siktede forklarer at hun og hennes mann disponerte sameiets konti. Hun forklarer at hun overførte penger fra sameiets konti til sin egen konto. Det var slik det foregikk hver gang. Hun forklarer at hennes intensjon ikke var å ta pengene, men å låne de og betale tilbake etter hvert. Hun gjorde ikke noe for å legge skjul på at hun overførte pengene til egen konto. Hun overførte noen tusen kroner hver gang for eksempel for å dekke strømregninger, kjøpe mat eller lignende.

Mistet kontrollen helt

Hun forklarer at hun etter hvert mistet kontrollen fullstendig. Hennes tanke var at når hun fikk penger skulle hun gå gjennom og finne ut hvor mye hun skyldte.

Da det ble ny formann i styret fikk formannen tilgang til kontoene. Før den nye formannen fikk tilgang lånte siktede kr. 60 000 og innbetalte dette beløpet til sameiet. Da ny formann var valgt tok hun straks kontakt med denne og fortalte hvordan det hele hang sammen.

Siktede bekrefter at hele beløpet som fremgår av siktelsen (kr. 294 595,-)  ble tilbakebetalt sameiet før hun var inne til politiavhør.

Dommen ble 75 timers samfunnsstraff

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent