annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

fredag, 20 november 2015 13:45

Hønefoss kirke er signert

Skrevet av
Daglig leder i OBAS Øst AS, Rune Karlsen og leder av Ringerike kirkelige fellesråd, Thorbjørn Tangestuen signerer kontrakten. Daglig leder i OBAS Øst AS, Rune Karlsen og leder av Ringerike kirkelige fellesråd, Thorbjørn Tangestuen signerer kontrakten. Foto: Frank Tverran

Det var stor bløtkake til kaffen og gemyttelig humør da den endelige kontrakten om Hønefoss kirke ble signert på kirkekontoret i Hønefoss fredag.

Foruten daglig leder i OBAS og leder av fellesrådet Thorbjørn Tangestuen, møtte kirkeverge Kjetil Gjærde. Med seg hadde han også konsulent André Linders fra firmaet HR-prosjekt AS. HR Prosjekt utførte i 2014 ca. 500 byggeprosjekter innenfor prosjektledelse og prosjektadministrasjon for offentlig og privat sektor innen bygg- og anleggsbransjen. Han er derfor byggherres representant og skal holde et øye på at entreprenøren gjør jobben sin "etter boka" fra A til Å.

Byggearbeidene begynner i desember og den siste prognosen på estimert byggetid er 16 måneder. Det betyr kirkeåpning ca. mars/april 2017. Det vil bli satt opp et webkamera slik at alle kan følge byggeprosessen.

Mest bråk i starten
Det meste av bråket blir ganske fort unnagjort. Det gjelder nedbanking av stålplater (spunting) for at sideveggene i byggegropa ikke skal rase inn. Fra spuntingen begynner til den er ferdig går det ca 2 uker. Deretter blir det mer "normal" byggestøy.

Stopper ved begravelser
Når det er begravelser ute på kirkegården, vil byggearbeidet ta pause. Men under seremonier i krematoriet må byggearbeidene fortsette, dette fordi det er så mange seremonier der at man ellers ikke ville fått gjor mye.

Inntil 40-50 personer vil jobbe på bygget - i snitt kansje 20 personer. Folkene vil i hovedsak komme fra søndre Buskerud og andre nærliggende områder. Ingen vil bo midlertidig i Hønefoss.

Signering av kontrakt på Hønefoss kirke
Det er mye å skrive under på. Fra venstre daglig leder Rune Karlsen i Obas, konsulent André Linders i HR-prosjekt AS, kirkeverge Kjetil Gjærde og leder i Fellesrådet Thorbjørn Tangestuen (Foto: Frank Tverran)

del oss

Sist redigert fredag, 20 november 2015 14:43