annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

søndag, 08 september 2019 16:01

Hønefoss har fått ny kapellan

Skrevet av
Jacob Breda Antonsen sammen med sin forlovede Kaja Austad. Jacob Breda Antonsen sammen med sin forlovede Kaja Austad. Foto: Frank Tverran

Søndag ble Jacob Breda Antonsen ordinert som prest før han tiltrer stillingen som kapellan i Hønefoss menighet.

ordinering2
Nyordinert prest flankert av leder i Hønefoss menighetsråd Egil Håvard Lindsjørn og konstituert prost Marie Lyngseth. I bakgrunnen biskop Jan Otto Myrseth. Foto: Frank Tverran

Kapellanen er en prest underlagt sognepresten, ofte med særskilte oppgaver. Og allerede neste søndag får den nye kapellanen holde en ungdomsgudstjeneste.

Biskop Jan Otto Myrseth sto for ordineringen av den nye presten.

I sin tiltredelsespreken tok Antonsen for seg lederskap. Han mente at kirken hadde tradisjon for at den ble ledet fra toppen og nedover, mens han i sin tjeneste vil vektlegge å lytte til de som er nederst på rangstigen.

Hønefoss kirkekor bidro til å kaste ekstra glans over gudstjenesten, sammen med prominente gjester fra fjern og nær.

Etter gudstjenesten ble det servert snitter og kake i menighetssalen i underetasjen. Her ble det også fremsagt en rekke hilsninger og taler.

ordinering3
Den første talen som prest. Foto: Frank Tverran