annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

mandag, 11 desember 2017 09:53

Kirken er vigslet

Skrevet av
Kirken er vigslet Foto: Frank Tverran

Hønefoss kirke var mer enn fullsatt under vigslingen søndag den 10.desember. Prost Kristin Moen Saxegaard passet nøye på at ingen var glemt i sine åpningsord til menigheten.

Hun innrømmet at hun selv verken hadde vært enig i kirketomt eller kirkebygg, men var positivt overrasket over hvor flott og innholdsrik det nye kirkebygget var blitt.

Og "alle" var der, tilsammen 200 inviterte gjester, ten-sing, kirkekoret, blåsere og stykere. Og ikke minst medlemmer av Hønefoss menighet som lenge hadde savnet en kirke.

Det var et hyggelig gjensyn med prost emeritus Per Tore Meberg og domprost Jan Otto Myrseth - begge med fartstid i Ringerike prosti.

Biskop Per Arne Dahl holdt dagens preken. Han kom ikke utenom Hans Børlis dikt "Treet som vekser opp-ned". Dette treet som har røttene i himmelen og greinene ned mot jorda, går slik:

Drømmen er et tre
som vekser opp-ned:

Røttene festet i himmelen,
fine rothår suger
sær grokraft
fra moldmørket mellom stjernene,
mens kronen brer ut sine greiner til
en hvileplass for fuglene
i menneskehjertets uendelige rom.

Ikke samme bibeltekst
Selv om kirken ble tatt i bruk samme dato som den første Hønefoss kirke, er ikke bibelteksten den samme som den 10 desember 1862. Blant annet fordi den 10.desember 1862 ikke var en søndag, men en onsdag. Og det var i uken mellom 2. og 3. søndag i advent. Dagens tekst ble den gangen hentet fra Jesaja 55:10-11.

Antiklimaks
For mange ble det et lettelsens sukk og en ro i sinnet fordi den nye kirken endelig var på plass. For noen også et antiklimaks fordi fokuset i lang tid hadde vært rettet mot denne dagen. Men nå står den der. Den nye kirka i Hønefoss.