presset

Kun seks av ti mellomledere på Østlandet planlegger å bli værende i jobben sin i lang tid, viser en undersøkelse. – Rollen som mellomleder er preget av mye press ovenfra, sier Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

 

I en omfattende undersøkelse blant mellomledere i Norge, oppgir 60 prosent av de spurte på Østlandet at de ønsker å bli i sin nåværende jobb i lang tid fremover. Vestfold skiller seg ut i og med at bare 44 prosent sier seg enige i påstanden. Det samme gjelder Oslo med 57 prosent. Blant mellomledere i Hedmark og Oppland er det en nedgang på hele ti prosent fra 2011.

 

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, sier dette er en utvikling man har sett i norsk arbeidsliv over tid, men er likevel overrasket.

 

– Det er uventet å se en så stor endring i løpet av bare ett år, og det er bekymringsverdig. Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra toppledelsen. De har vanskeligere for å bli hørt, og ofte får de ikke myndi ghet som står i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke.

 

Viktig å tilrettelegge  

Det er mye en arbeidsgiver kan gjøre for å beholde gode mellomledere i flere år, påpeker Brekke.  

– En dårlig relasjon til nærmeste leder er en viktig årsak til at mange ikke ønsker å fortsette i jobben. Arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, kolleger og ledelse er faktorer som kan påvirke om de blir værende.  

Han får støtte av Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.  

– Det er viktig for alle mennesker å bli sett og ikke oppleves som en brikke eller ”bare en ansatt”. Resultatene fra årets undersøkelse demonstrerer tydel ig at flertallet av norske ledere mener at dette er et område deres egne ledere bør bli bedre på.

 

– Blir ikke involvert  

Krohn Falck viser til at kun under halvparten av de spurte undersøkelsen på Østlandet sier seg enig i at ”ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt”.  

– Halvparten av norske mellomledere opplever i liten grad at de kan stille ledelsen spørsmål og få tydelige svar. Det er viktig å føle at man blir respektert, og involveres i beslutninger som påvirker arbeidssituasjonen, sier Krohn Falck.