tirsdag, 13 oktober 2015 15:20

Psykisk syk slapp med betinget

Skrevet av
Huset under brannen Huset under brannen Foto: Frank Tverran

Mannen, som for en tid siden tente på sin egen bolig, hadde Aspergers syndrom.

Det blir alltid en diskusjon i retten når en person som er psykisk syk står under tiltale. De fleste av oss som har et ganske uproblematisk forhold til hverdagen, ville nok hevde at en som tømmer tennvæske i senga, for deretter å tenne på, ikke kan være helt frisk.

Saksbehandlingen i denne saken hadde tatt over tre år.

Det ble foretatt en full rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. De sakkyndige kom til følgende konklusjon:

"Tiltalte (I rapporten kalt observanden) antas å ha lidd av en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen på tiden forut for de påklagde handlinger.

Tiltalte er ikke psykisk utviklingshemmet i lettere grad.

Tiltalte antas ikke å ha handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagde handlinger."

Retten konkluderte med at tiltalte var strafferettslig tilregnelig. Men når tiltalte hadde, og har, en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, kan retten sette ned straffen.

Mannen, som er i 30-årene, ble derfor dømt for ett tilfelle av grovt og et tilfelle av simpelt skadeverk. Ringerike tingrett dømte mannen til 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på 2 år.