tirsdag, 13 oktober 2015 10:15

Tok sluttpakke til 1,8 mill

Skrevet av
Helge Stiksrud Helge Stiksrud Foto: Frank Tverran

I et siste forsøk på å skape fred og forsoning i Buskeruds museumsverden, valgte Helge Stiksrud å trekke seg som administrerende direktør i Stiftelsen Buskerudmuseene.

Da det ikke var inngått noen forhåndsavtale om etterlønn ved en eventuell fratredelse, har advokatbistand vært nødvendig for Stiksrud. Det er imidlertid enighet om at Buskerudmuseene dekker halvparten av kostnadene han har hatt ved å benytte advokat Per Askilsrud.

Helge Stiksrud har ingen plikt til å jobbe for stiftelsen etter 1. oktober, men var i jobb på kontorene den 13. oktober. Han har, i følge sluttavtalen, ordinær lønn de siste tre månedene av 2015 uten å forplikte seg til å arbeide der.

Selve sluttpakken gikk opprinnelig ut på at han fra 1. januar 2016 skulle motta et beløp tilsvarende en brutto månedslønn hver måned til og med desember 2017. Dette ble senere endret, slik at det nå utbetales 1/3 i januar 2016, 1/3 i august 2016 og 1/3 i januar 2017.

Alt i alt utgjør utbetalingene til Helge Stiksrud 1.844.991 etter at han ikke lenger er forpliktet til å arbeide for stiftelsen.