fredag, 16 oktober 2015 16:06

NAV-svindler dømt

Skrevet av

Hun snøt NAV for over 200.000 kroner, men i retten mente hun at det "ikke passet seg" å sitte i fengsel.

Kvinnen, som nå er i 50-årene, får i dag direkte støtte fra NAV med tusen kroner uka til å leve for.

Det grove bedrageriet foregikk i perioden mars 2010 til oktober 2013. Innlevering av falske meldekort i denne perioden påførte NAV et tap på kr 215.819,-

Den alminnelige foreldelsesfrist i Norge er 3 år, men gjelder ikke når det reises et krav i forbindelse med en straffesak.

Kvinnen ble dømt til å tilbakebetale skyldig beløp og fikk 60 dager fengsel hvorav 30 dager ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Dommen ble avsagt av Ringerike tingrett den 9.10.2015