torsdag, 30 september 2021 08:08

Domstoladministrasjonen: Omgjøring av reform vil koste 75 millioner kroner

Skrevet av
Ringerike tinghus Ringerike tinghus Foto: Frank Tverran/ Nitar AS

Å snu domstolsreformen vil koste 75 millioner kroner, ifølge direktøren for Domstolsadministrasjonen (DA). Det tror ikke Senterpartiets Jenny Klinge på.

Det rødgrønne flertallet etter stortingsvalget har lovet å reversere domstolsreformen, der blant annet 60 tingretter er slått sammen til 23. Antall rettssteder er beholdt.

Ifølge DA-direktør Sven Marius Urke en omgjøring koste 75 millioner kroner, gi økte årlige utgifter på 37 millioner kroner og ta åtte måneder med omfattende merarbeid for domstolene, skriver Klassekampen. Direktøren opplyser dette i et brev til DAs styre, og han advarer mot å gjøre det som de rødgrønne partiene har lovet.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Sp, liker ikke disse advarslene.

– Vi har i det hele tatt trukket i tvil utregningene til DA om merkostnader. Jeg finner ingen grunn til å stole på utregningene fra DA her, sier hun til Klassekampen.

DA mener en omgjøring av reformen i realiteten er en ny reform – og minner om at ingen rettssteder har stengt.

– Det er full aktivitet på alle eksisterende rettssteder, og den aktiviteten vil fortsette såfremt Stortinget ikke bestemmer noe annet, opplyser DA-direktør Urke.