tirsdag, 14 januar 2020 09:57

Lokomotiv fra Hønefoss til Roa mistet bremsene

Skrevet av
Lokomotiv fra Hønefoss til Roa mistet bremsene Foto: SHT

Et 23 meter langt lokomotiv på 123 tonn raste inn på Roa stasjon ukontrollert uten bremser. Dette skjedde 16. januar i fjor.

Den 16. januar 2019 opplevde føreren av et løslokomotiv manglende bremseeffekt på vei ned mot Roa stasjon, en strekning som har kraftig fall. Resultatet var at lokomotivet passerte innkjørhovedsignalet ved Roa stasjon med en hastighet på ca. 75 km/t. Først da lokomotivet var inne på stasjonsområdet begynte lokomotivets bremser å gi bremseeffekt, og det stanset rett før utkjørhovedsignal M674 etter å ha passert ukontrollert gjennom stasjonsområdet.

Brukte 2 km på å stanse

Havarikommisjonen, som nå er ferdig med sin undersøkelse, mener hendelsen oppstod som følge av at lokomotivets snøbrems, som har til hensikt å pusse bremser rene for snø og is underveis, var innstilt til å pusse for sjeldent. Snøværet denne dagen, og manglende behov for og bruk av manuell bremsing på strekningen, bidro sannsynligvis til at det gradvis la seg et lag med is mellom bremsebelegg og hjul. Dette førte til at friksjonen var minimal da fører innledet bremsing. Fra fører tok nødbrems til lokomotivet stanset kjørte det nær 2 km.

Sekunder unna passasjertog fra Oslo

Konsekvensen av denne hendelsen kunne etter Havarikommisjonens syn blitt langt mer alvorlig. Kun 1 minutt og 25 sekunder tidligere hadde et passasjertog fra Oslo ankommet Roa stasjon. I verste fall kunne man fått en kollisjon mellom lokomotivet og passasjertoget i sydenden av stasjonen.