mandag, 18 november 2019 12:50

Søknadsfrist for kulturmidler nærmer seg

Skrevet av
Søknadsfrist for kulturmidler nærmer seg Foto: Pexels

Skal du søke Ringerike kommune om kulturmidler for neste år? Fristen er 1. desember.

Hvem kan søke?

Du kan søke om midler på vegne av av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.

Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent.
Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.

Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte (annen ordning) til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.

Hvordan søker du?

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Søknadsfristen er 1. desember hvert år.