mandag, 18 november 2019 14:58

Utøya-minnesmerke behandles i dag

Skrevet av
Minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden, vekker fremdeles strid. Mandag kveld skal Hole kommunes plan- og miljøutvalg vedta plasseringen av minnesmerket, men naboene ber kommunen om å utsette vedtaket og be om en utredning av alternativer. Striden om plasseringen har pågått i mange år. Minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden, vekker fremdeles strid. Mandag kveld skal Hole kommunes plan- og miljøutvalg vedta plasseringen av minnesmerket, men naboene ber kommunen om å utsette vedtaket og be om en utredning av alternativer. Striden om plasseringen har pågått i mange år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Naboene til det omstridte 22. juli-minnesmerket i Hole har ikke gitt opp kampen mot plasseringen av minnesmerket. Kommunen skal behandle saken mandag.

Hole kommune skal behandle Statsbyggs planforslag i kommunens plan- og miljøutvalg mandag ettermiddag. Plasseringen som regjeringen og Statsbygg har vedtatt, er ved Utøykaia på landsiden, og rådmannen har anbefalt at kommunen godkjenner Statsbyggs forslag.

Utstranda Vel oppfordrer nå i en pressemelding kommunen til ikke å vedta rådmannens anbefaling.

«Vi ber innstendig om at våre folkevalgte krever at det skal utredes en alternativ plassering», heter det blant annet i uttalelsen fra det lokale vellaget.

De mener at nasjonale interesser vektlegges framfor lokale og peker på at et nasjonalt minnesmerke bør være samlende og ikke splittende.

Siden plasseringen av minnesmerket på landsiden ble vedtatt i 2017, har naboene vært delt i synet på plasseringen, og vellaget har hele tiden bedt om at det må utarbeides et alternativ.

Både kommunen og innbyggerne var imot det opprinnelige forslaget fra regjeringen om å plassere minnesmerket på Sørbråten. Dermed ble forslaget trukket, og man endte opp med plasseringen på landsiden.

Flere lokale innbyggere ønsker at minnesmerket skal plasseres på et sted som heter «Utsikten» og som ligger mer tilbaketrukket fra der ungdommene ble fraktet i land fra terroraksjonen på Utøya i 2011.

Utstranda Vel mener at å plassere minnesmerket i nærmiljøet, slik at beboerne daglig minnes på terrorhandlingen, vil være belastende både redningspersonell og naboer som hjalp til 22. juli.