banner web

A+ A A-

Bygdearkiv i Hole

  • Skrevet av Hole historielag
  • Publisert i Nyheter
De fra Hole historielag som er sentrale i opparbeidelsen av Bygdearkivet, fra venstre: Sten Høyendahl, Randi M. Hoftun, Margit Harsson og Gudmund Bakke. Foto: Privat De fra Hole historielag som er sentrale i opparbeidelsen av Bygdearkivet, fra venstre: Sten Høyendahl, Randi M. Hoftun, Margit Harsson og Gudmund Bakke.

Endelig har det lyktes for Hole historielag å få etablert et bygdearkiv i kommunen. For et snaut år siden fikk historielaget tildelt et egnet rom på 41 kvadratmeter i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget.

Historielaget har siden brukt tiden flittig til å organisere bygdearkivet. Meningen er at her skal alt samles av slikt som har historisk verdi, men som kommunen ikke er lovpålagt å ta vare på. Gamle dokumenter, brev, utklipp, bilder, filmer, bøker og annet av historisk verdi fra enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firma og politiske partier kan samles i bygdearkivet.
 
Hole historielag har rukket å samle en hel del stoff som går greit inn i Bygdearkivet. Vi synes tiden er moden for å informere folk i Hole om det nye arkivet, hvor også Jørgen Moe-samlingen har fått sin plass. Informasjonen vil bli gitt lørdag formiddag 21. april kl 13.00 i Kjellerbergsenteret, som er bygget på Kjellerberget der Tronrud Engineering holdt til tidligere.
 
Bygdearkivet er på langt nær ferdig. Men Hole historielag mener tiden er inne for å presentere arkivet for bygdefolket, og gi den første informasjonen, selv om det fortsatt er en tid frem til faste ukentlige åpningstider.
 
Alle som er interessert i gammelt fra Hole er hjertelig velkommen til orienteringen på lørdag 21.4 kl 13.00. Orienteringen er gratis og åpen for alle.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20