banner web

A+ A A-

Strøm er god forretning

Også på Hvervenmoen går det rett til værs Foto: Frank Tverran Også på Hvervenmoen går det rett til værs

Ringeriks-Kraft økte i 2017 resultatet med 50 % etter skatt sammenlignet med 2016 og kan se tilbake på ytterligere et år med solid vekst i konsernet.

- Vi er stolt over hva vi fikk til i 2017. Kraftproduksjonen har hentet seg etter noen krevende år, og entreprenørvirksomheten vår leverte som aldri før. Når det går bra for oss, bidrar vi mer til samfunnene vi opererer i, med lokale arbeidsplasser og andre ringvirkninger i samfunnet. God alene, best sammen, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Entreprenørvirksomheten leverer

De siste årene har entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft vokst. SMARTservice Norge monterte smarte målere i 11 av landets fylker i 2017. Samtidig samlet de andre entreprenørselskapene, Ringeriks-Kraft Service, Lier Elentreprenør og Nettservice Hadeland, seg under et felles varemerke – Nettservice, en del av Ringeriks-Kraft. Nettservice har gjennom året styrket posisjonen sin som leverandør av nettjenester på Østlandet, hvor et viktig satsingsområde har vært produktet byggestrøm.
- Som følge av veksten i entreprenørvirksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 209 til 271 i løpet av året, og vi ligger stabilt på over 20 lærlinger, sier Sunnset, som er stolt over at dette er med på å skape lokale arbeidsplasser.

Kraftriket – det lokale strømselskapet i ny drakt

I 2017 fusjonerte Ringeriks-Kraft Strøm med omsetningsdelen av Valdres Energi, og sammen ble de Kraftriket – et nasjonalt strømselskap med fokus på lokal tilstedeværelse. Selskapet har kontorer i Hønefoss og på Fagernes.
- Konkurransen om strømkundene er fortsatt stor, derfor fokuserer Kraftriket på smarte løsninger som kan gjøre strømhverdagen enklere – og billigere – for folk flest. I 2017 satset vi derfor stort på blant annet smarte og sikre elbilladere til et voksende elbilmarked, sier Sunnset.

Smarte målere sparer penger

Nettet i Ringerike og Hole hadde en leveringssikkerhet på 99,98 %. Investeringen i smarte målere, som var ferdig montert i 2014, har gitt effektiviseringsgevinster som hittil har bidratt til innsparinger på rundt 13 millioner kroner. Dette har blant annet gjort at nettleien kunne holdes uendret for tredje året på rad i 2017.
- Det viktigste vi gjør er å levere en trygg og sikker strømforsyning til kundene våre. Men vi jobber alltid med effektiviseringstiltak som gjør driften smartere. Det er sånn vi unngår unødvendige kostnader som gir økt nettleie. Vi er meget fornøyd med at investeringene våre kommer både oss og kundene våre til gode, selv om det fortsatt er områder i nettet vårt som vi trenger å forbedre leveringssikkerheten i, sier Sunnset.

Fornøyd med resultatet

Resultat for 2017 ble 87 millioner kroner før skatt (54 millioner kroner etter skatt). Vi investerte for 67 millioner kroner. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet, og mener det viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget til å møte framtiden.
Styret har foreslått et utbytte på 28 millioner kroner, som er 3 millioner mer enn de siste årene. Styret vurderer utbyttet som forenlig med selskapets behov for å bygge egenkapital og utvikle selskapets aktiva.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20