tirsdag, 04 august 2015 08:11

NORSKOG vurderer å klage Staten inn for ESA

Skrevet av

Norskog mener staten gir private skogeiere et markedshandikap ved salg av jakt og fiske i markedet i forhold til staten selv, med flere. NORSKOG vurderer derfor en klage til ESA.

Loven sier at salg av jakt og fiske skal være momspliktig. Men i praksis er det bare private grunneiere som må betale moms på salg av jakt og fiske i dag. Salg av fiske- og jaktkort på småvilt og villrein fra bygdeallmenninger, statsallmenninger, annen statlig grunn, Finnmarkseiendommen og fra Jeger- og fiskeforeninger, har fått fritak fra momskravet. Da Statskog kjøpte Borregaardskogene for fem år siden, fikk også de momsfritak. Statskog kjøpte aksjene i de tre aksjeselskapene som eide skogene. Rent juridisk ligger hjemmelen til jakt og fiske fortsatt hos de samme aksjeselskapene, det er kun aksjene og eierskapet som har kommet på på nye hender. Når også de får fritak, blir det hele en parodi, sier Arne Rørå (adm.dir, NORSKOG). Fritaket er i tillegg utvidet til også å gjelde ordinær elgjakt. Staten har gitt seg selv en formidabel konkurransefordel, siden det er 25 prosent dyrere å jakte på privat grunn enn på alternativene. Dette medfører en klar forskyvning av jaktsalg i private grunneieres disfavør.

Årelang saksbehandling
Norskog sendte i 2011 et brev til Finansdepartementet der vi etterlyste likebehandling av salg av jakt- og fiskerettigheter fra privat og offentlig grunn i momsregelverket. I løpet av fire år har NORSKOG nå sendt fem lignende brev til Finansdepartementet uten å få en avklaring.Arne Rørå mener systemet svekker mulig verdiskaping og næringsutvikling for private grunneiere.

For to og et halvt år siden svarte Finansdepartementet at siden saken reiser prinsipielle problemstillinger om omsetningsbegrepet i momsloven, og om rekkevidden av unntaksbestemmelsene, så måtte "noe saksbehandlingstid påregnes". Det samme svaret mottok Norskog fra dem i juli i år, etter å ha sendt nok en purring til departementet.

Finansdepartementet sier saken fortsatt er under behandling, men at den ikke kan prioriteres. Det er helt uakseptabelt at det skal ta så mange år. Her dreier det seg utelukkende om manglende politisk vilje og gjennomføringskraft, sier Rørå.

Ny regjering like treg
Stortingsrepresentanter fra både Høyre og Frp har i Stortingets spørretime tatt opp saken og klart tilkjennegjort synspunkter på linje med NORSKOG. Derfor hadde vi forventet at nåværende Regjering skulle ha ryddet opp i dette, men det ser ut til at den politiske handlekraften ikke er tilstede på dette området.

I sitt brev peker Finansdepartementet på at saken reiser prinsipielle problemstillinger og at gjennomføring av NORSKOGs forslag forutsetter endringer i merverdiavgiftsregelverket. Det kan godt hende at det er krevende å innføre mva for alle tilbydere av jakt og fiske sier Rørå, men da kan de jo enkelt løse det ved at også private grunneiere innlemmes i det samme fritaket. Det gikk jo raskt og lett for de rødgrønne å innføre fritak for de tidligere Borreegaard Skoger AS, nå Statskog Glomma AS, så da må det være enkelt for de blåblå å utvide dette fritaket til å omfatte alle skogeiere. Da oppnår vi vårt hovedmål, nemlig like konkurransevilkår for alle tilbyderne av jakt og fiskeprodukter. Det eneste som skal til er politisk vilje og handlekraft!Men, hvis det ikke skjer noe nå, så er ESA den mest aktuelle veien videre. Vi kan ikke akseptere den negative forskjellsbehandlingen av private skogeiere,, sier Rørå.

Andre saker å lese

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

Elbil i brann i Tanberglia

22-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Sent søndag kveld tok det fyr i en elbil i et garasjeanlegg i Tanberglia.

Les mer i RingeriksAvisa