onsdag, 30 august 2017 08:24

Splitkon med byggestart i september

Skrevet av
Splitkon med byggestart i september Foto: Splitkon

Tidligere i august undertegnet Splitkon AS avtalen med Siva om bygging av en gigantisk produksjonshall på Åmot.


Dette er en kjempesatsing innen norsk trebearbedende industri, og de som er med i prosjektet er Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Innovasjon Norge og Siva.

Eneste i Norge

Bygget oppføres i massivtre som seg hør og bør, og byggearbeidene er planlagt å starte i løpet av september. Det 9 mål store bygget skal etter planen stå ferdig Høsten 2018. Selve produksjonslinja som installeres vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter. Dette blir det største CLT-anlegget i Skandinavia, og det eneste i Norge.

50m3 tømmer i døgnet

Den nye fabrikken skal produsere massivtre-elementer som er opp til 3,6 meter brede, 16 meter lange og 30 centimeter tykke. Splitkon AS har kalkulert at behovet for råvarer første driftsår er ca. 50 kubikkmeter tømmer per døgn. Svarer markedet som forventet, øker behovet til 150-200 kubikkmeter per døgn i løpet av fire år. I full drift, vil det bli behov for 3 ganger så mange ansatte som i dag.  De nye arbeidsplassene vil for det meste være maskinoperatører og ingeniører byggeteknikk.

Kraftig vekst

Den globale veksten i bruk av trekonstruksjoner i større byggeprosjekter har vært enorm de siste årene.

- Massivtre er et byggeprodukt som har et voksende marked i Europa, det vokser i Asia, og det vokser i Amerika. Dette drives blant annet av et stadig sterkere fokus på miljø også innenfor byggeindustrien, sier daglig leder Morten L. Johansen.  Det er en enorm global interesse for å bygge med tre. Interessen er også sterkt økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører fordi trekonstruksjoner også gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger, sier Johansen.

Massivtre - formstabilt og enkelt å montere

Massivtre eller KL-tre er krysslimte skiver av trelameller (3 eller flere) som gir en svært stabil byggekomponent med høy stivhet og bæreevne. KL-skivene kan produseres i store bredder og lengder og prefabrikkeres til ferdige vegg-, dekke og takelementer i fabrikk. De er effektive å montere og benyttes ofte som stabiliserende skiver i ulike bærekonstruksjoner.

Historien om Splitkon
I 1960 etableres Splitkon Limtre, som en avdeling under skifabrikken Splitkein i Hønefoss som var eid av Laila Schou Nilsen.

Fra 1969 lå bedriften på Krøderen, ca. 10 mil nordvest for Oslo.  Splitkon-trappen var et av produktene som fabrikken produserte i tillegg til standard limtre. Fremdeles lager Splitkon trapper, men nå ofte med masivtre.

Frem mot tusenårsskiftet produserte Splitkon Limtre AS ca. 15000 m3 ferdig limtre pr. år og hadde 2 skift fordelt på 45 ansatte.

Splitkon Limtre AS fusjonerte med Moelven Limtre AS og Agder Limtre AS i 1999, og det nye limtreselskapet fikk navnet Mocon AS.  Det gamle og ærverdige firmanavnet ble lagt dødt og Splitkon ble en del av Moelven konsernet.

Limtreproduksjonen på Krøderen fortsatte imidlertid kontinuerlig frem til 2003 hvor produksjonen ble endret til massivtre.

I 2004 startet Morten L. Johansen med selskapet Limtre Holding AS opp et salgs- og prosjekteringskontor for limtre i Drammen. Bedriften var et heleid datterselskap under Martinson AB i Sverige, og alt limtre ble importert fra det svenske selskapet. Selskapet fikk navnet Martinsons Tre AS, og ekspanderte raskt, både i standardmarkedet og i prosjektmarkedet.

I starten av 2011 ble Martinsons Tre AS overtatt av Limtre Holding og skiftet navn til Splitkon AS. Det gamle firmanavnet var således vekket til live igjen. Splitkon er i dag en bedrift i vekst som holder til på Åmot i Buskerud fylke, samt et utkappingslager i Hommelvik i Sør-Trøndelag.

Bedriften importerer fortsatt limtre produsert i Nord-Sverige av Martinsons AB og har utvidet produktsortimentet til også å omfatte S-bjelken, limtrepanel, limtre terrassebord og ikke minst; massivtre.
Kilde: Splitkon AS