Oppdatert 22.06.2018

Det største loppemarkedet

Fra fjorårets loppestart Foto: Rasmus Lindberg Fra fjorårets loppestart

Hvis du bare skal på ett loppemarked i år, kan vi trygt anbefale dette. I 25 år har Vang skoles musikkorps arrangert loppemarked.

- Målet er ikke bare å være det største loppemarkedet på Ringerike, men også å slå fjorårets fantastiske omsetning, hvor overskuddet går til dyktige musikanter. I fjor nådde vi en omsetning på 311.000,- i nesten for flott og varmt vær, et tall vi skal slå i år. Vi har også som målsetning å gjennomføre distriktets mest ryddige, ordnede og miljøvennlige loppemarked, sier loppegeneral Trygve Jacobsen.

Jacobsen, som i år forsøker å fylle mangeårige loppegeneral Ole Petter Løbben sine sko, ønsker å få fram at dette er en gigantisk dugnad, som starter med planlegging tidlig på året, hvor "loppelåven" på Norderhov åpner i slutten av mai, og stenger i august når de ca 500 kvm er fylt opp.

Tor Eid, korpsets dirigent og primus motor, kan fortelle at ryddighet, orden og profesjonalitet alltid har vært loppemarkedets varemerke.

Tidligere "general" Løbben, nå en viktig bidragsyter i planleggingen, vil gjerne få trekke frem de gode parkeringsmulighetene, den lette tilgjengeligheten, stor og god plass til loppene, som et stort fortrinn, og en av årsakene til den folkefesten dette har blitt.

Det blir posesalg både lørdag og søndag. Det kan også nevnes at det  er det bankterminal med mulighet til å ta ut kontanter, og naturligvis VIPPS.
 
For å gjøre loppemarkedet mest mulig grønt og miljøvennlig, vil det som er igjen etter loppemarkedet bli sortert  i forskjellige containere og i tilhengere som korpsforeldre stiller til disposisjon. Hønefoss Sportsklubb og Fontenehuset  henter klær slik at de får inntektene av disse, og de videresender tekstilene til vanskeligstilte i andre deler av verden. Jacobsen håper også at andre frivillige organisasjoner i år, som ifjor, kommer ved stengetid søndag og samler inn til sine veldedige formål. Vinn vinn for alle!

Åpningstider er lørdag 10-16 og søndag 12-16.

Sist redigerttirsdag, 29 august 2017 16:16
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20