onsdag, 30 august 2017 09:41

Gedigen omsetningsøkning i Ringeriks-Kraft

Skrevet av
Kraftverket i Hønefossen Kraftverket i Hønefossen Dronefoto: NITAR AS/Frank Tverran

– Vi kan gledes over at aktivitetsnivået i flere av våre virksomhetsområder fortsatt er høyt, sier konsernsjef Ole Sunnset. Og glede seg har han grunn til. Konsernet økte omsetningen med 55% i første halvår sammenlignet med samme periode i 2016.

I april fusjonerte strømselskapet til Ringeriks-Kraft med omsetningsvirksomheten til ValdresEnergi og dannet «Kraftriket». Selskapet har som mål å vokse fra 28 000 kunder til 100 000 innen 2020, og satser på å knytte til seg partnere med sterk lokal merkevare. Entreprenørvirksomheten er også i full gang med installasjon av over 600 000 smarte målere i Norge.

Nye produkter skal gi nye kunder

Det er fortsatt sterk konkurranse om strømkundene i markedet. Det nye strømselskapet satser på nye produkter som skiller oss fra konkurrentene, som for eksempel smart elbillading og energistyring i smart:liv-appen. I tillegg er sterk lokal tilknytning viktig for å holde stand i markedet.
– Markedet er tøft og selskapet viser en sterk konkurranseevne, sier Sunnset.

Konkurransedyktig leverandør skaper vekst

SMARTservice Norge er i gang med å installere smarte målere over hele Norge. En ny kontrakt ble signert for Hafslund, med 25 000 målerbytter i fellesmålte anlegg, som skal fullføres før februar 2019. Samtidig har de tre Nettserviceselskapene etablert seg som en konkurransedyktig totalleverandør av nettjenester også i Oslofjordområdet. Som en positiv følge av veksten og aktivtetsnivået i entreprenørvirksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 209 til 265 ansatte i løpet av første halvår, hvorav 18 er lærlinger.

Stabil forsyning

Nettselskapet har levert stabil strømforsyning i hele nettområdet. Vedlikehold av linjene blir gjort i henhold til planene for å sikre fortsatt trygg levering.
- Vi er stolte av å levere en svært stabil strømforsyning, men det betyr ikke at vi ikke fortsetter våre satsninger på utbygging og vedlikehold, forteller Sunnset. Akkurat nå styrker vi nettet inn mot byen fra nord og del to av det store prosjektet med kabel i Åsbygda er i full gang.

Høyere kraftpriser

Kraftprisene har normalisert seg etter å ha vært på et historisk lavt nivå de siste årene. Gjennomsnittlig kraftpris i første halvdel av 2017 var 26,6 øre/kWh, sammenlignet med 21,7 øre/kWh i samme periode 2016.

Gode prognoser for året

For konsernet som helhet er prognosene for året tilfredsstillende. I en tid der produksjonsvirksomheten ikke lenger står for hovedvekten av verdiskapningen i konsernet, er vi fornøyd med at entreprenørvirksomheten fortsetter å vokse slik at vi kan levere gode resultater.
Selskapet hadde en omsetning på 399 millioner kroner i første halvår, en forbedring med 55 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Driftsresultatet ble 37 millioner kroner og resultatet etter skatt 16 millioner kroner. For hele konsernet ble de samlede investeringene 34 millioner kroner, inklusive kundefinansierte anlegg.